Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Mastery Learning

Stránka naposledy upravena 10:55, 30 Srp 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  V překladu „učení se k úplnému zvládnutí“. Individualizační systém, založený na myšlence, že učivo můžeme zvládnout všichni, ale každý z nás k tomu potřebuje jiný čas (B.S.Bloom).  Systém užívaný především v sekundárním vzdělávání od 70.let 20.století.

   
  Pro „mastery learning“ je podstatné:
  - Vědět přesně, co má žák zvládnout (úroveň výkonu) a připravit si pro to hodnotící nástroj (závěrečný test).
  - Rozdělit výuku předmětu na menší tematické jednotky (např. Obratlovci) a připravit si hodnotící nástroje pro diagnostiku, zda žáci dané téma zvládli (formativní test).
  - Pro každou jednotku mít tři výukové plány: 1. pro celou třídu, 2. pro ty, kteří ve formativním testu látku nezvládli,  3. pro ty, kteří ji zvládli.
   
  - Vyučuje se nejprve podle plánu pro celou třídu, poté učitel zadá formativní test.
  - Do zahájení dalšího tematického celku zbývá určitá doba, ve které ti, kteří nezvládli, mají možnost zvládnout, ti, kteří zvládli, mají jiné možnosti (např. učit se jiný předmět, jít více do hloubky v daném tématu, pomáhat ostatním, odpočívat).
   
  - Klasifikuje se až po několika tematických celcích (např. po půl roce).
  - Jde o systém náročný na přípravu učitele, proto jsou zapotřebí různé formy podpory systému
  (pomoc pedagogických center s přípravou testů, materiálů pro výuku, sítě škol zapojených do systému apod.).

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu:

  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.
  • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova