Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Lístečková metoda

Stránka naposledy upravena 17:36, 18 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky

Toto heslo bylo založeno Josefem Vlachem,
Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

- vychází z metody brainwritingu a je použitelná v celé řadě situací. Zejména ve skupině, která má mlčenlivé členy, nebo tam, kde členové nedostanou nebo nevyužijí příležitost dostat se ke slovu.
 
Metoda se skládá z pěti kroků:
1.     Zopakování problému, analýza dat - vedoucí skupiny zopakuje téma, které se bude pomocí této techniky řešit.
2.     Individuální psaní nápadů na lístečky - každý člen skupiny během pěti minut zapisuje své náměty na nalepovací papírky (ve formě: podmět, sloveso a předmět), které pak přečte a vylepí je na flipový papír.
3.     Přeskupování lístečků do skupin - cílem tohoto kroku je přeskupit lístečky do skupin, ve kterých se sdružují stejné nebo podobné náměty. Během tohoto kroku, který probíhá bez mluvení, si členové skupiny utvářejí svůj vlastní názor.
4.     Domluva nad konečným seskupením – nastal čas na vysvětlení důvodů, proč kdo lístečky umístil tak či onak. Zde se členové dohodnou na konečném seskupení a pojmenují jednotlivé skupiny – opět podmět, sloveso a předmět. Výsledky své práce mohou graficky doladit. Vznikne několik skupin s mnoha náměty.
5.     Rozhodnout se o důležitosti - když máme seskupené náměty, můžeme přejít k vyhodnocovací části. Každý  dostane tři „lepíky“ zelené barvy a přilepí je ke skupinám, které se mu nejvíce zamlouvají ( může přidělit jedné skupině všechny tři  kusy, nebo třem  skupinám po jednom lístečku ).

Další nápady k využití lístečků (především ve formě odpovědních lístečků) lze najít v knize 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování :osvědčené způsoby efektivního vyučování. Edited by Mel Silberman - Karen Lawsonová. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X.

Klíčová slova
  • brainwriting
  • lístečková metoda