Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kooperativní výuka

Stránka naposledy upravena 10:25, 10 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

   

  Výklad hesla

  Výuka organizovaná na základě principů kooperativního učení. Znamená to, že:

  1. Třída je rozdělena do malých různorodých skupin (obvykle 3-5 žáků) tak, aby žáci mohli komunikovat tváří v tvář.
  2. Základní vztah mezi žáky ve skupině při plnění úkolu je kooperace, tj. úspěch jednotlivce v dosažení cíle úkolu je vázán na úspěch dalších členů skupiny.
  3. Součástí učení je využívání a formování sociálních dovedností pro práci ve skupině.
  4. Sleduje se také to, jak jednotlivci příspívají ke skupinovému úsilí, co a jak se jednotlivý žák učil ve skupinové práci.
  5. Učení ve skupinách se podrobuje reflexi – nejen v tom, co se děti učily, ale také jak fungovaly sociální vztahy a dovednosti v učení.
       Dodržováním těchto principů se liší kooperativní výuka od běžné skupinové výuky.
   
  V organizaci kooperativní výuky je důležité:
  -Formulovat pro výuku cíle věcné (např. žáci porozumí příčinám XY) a sociální (např. žáci se učí požádat o pomoc spolužáka).
  -Volit skupiny tak, aby se v nich děti mohly vzájemně učit i ze své různorodosti (v motivaci, schopnostech, dovednosti aj.).
  -Zvolit dobře obsah úkolu (některé úkoly pro spolupráci nejsou vhodné).
  -Sledovat činnost skupin, diagnostikovat obtíže, zasahovat jen v případě, když si neví rady nikdo ze skupiny.
  -Pracovat s různými formami hodnocení, využívat hodnocení žák - žák a sebehodnocení žáků.
   
  Některé informační zdroje:
  • KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS o.s., 2005.
  • KASÍKOVÁ, Hana (Ed). Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty - výukové materiály. Kladno: AISIS o.s., 2007.
  Klíčová slova
  • kooperativní učení
  • kooperativní výuka
  • organizace výuky
  • výuka