Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kontroverzní témata

Stránka naposledy upravena 21:38, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Janou Starou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla:

  Kontroverzní témata jsou taková témata, která
  • jsou aktuální
  • týkají se rozporuplných hodnot a názorů
  • týkají se rozporuplných priorit a zájmů
  • vzbuzují emoce
  • jsou komplexní                                                                              (Claire and Holden 2007)
   
  Příkladem kontroverzního tématu může být např. trest smrti, výchova dětí homosexuálními páry, existence víceletých gymnázií, kouření ve veřejných prostorech, přímá finanční podpora lidem bez domova. Zabývání se kontroverzními tématy ve výuce může pomoci rozvíjet komunikativní kompetence žáků, přivádět je k zájmu o veřejné a globální problémy, rozvíjet jejich kompetenci k řešení problémů, získávat důležité znalosti z oblasti, které je téma věnováno. Kromě toho žáci mohou díky zabývání se kontroverzními tématy ve výuce získat odpovědi na otázky, které si kladou. 
   
  Školní třída by měla poskytnout bezpečné prostředí pro zabývání se tématy, s kterými se žáci setkávají v mediálních sděleních, která ovšem většinou nejsou pro ně určena a mohou tudíž v dětech a mladých lidech vzbuzovat strach, obavy, nejistotu (obava z terorismu, válečného konfliktu apod.) Zabývání se kontroverzními tématy však vyžaduje citlivý a kompetentní přístup učitele a průpravu žákovského kolektivu.
   
  Vhodnými metodami při zabývání se kontroverzními tématy ve výuce jsou diskuse a jiné diskusní techniky, metody dramatické výchovy a aktivity podporující socio-emoční učení.
   
  Literatura:
  • BLAIRE, H., HOLDEN, C. The challenge of teaching controversial issues. Trentham Books, Sterling 2007.
  Klíčová slova
  • diskuse
  • kontorverzní
  • téma