Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Komunikace

Stránka naposledy upravena 08:48, 18 Lis 2011 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  1. 1. Zdroje
  Toto heslo bylo založeno Václavem Pavlínem 
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuzeupravování hesla.
   
  Definice komunikace:
  "Any act by which one person gives to or receives from another person information about that person's needs, desires, perceptions, knowledge, or affective states. Communication may be intentional or unintentional, may involve conventional or unconventional signals, may take linguistic or nonlinguistic forms, and may occur through spoken or other modes."  (NJC, 1992)
   
  Doplním i volný překlad:
  "Jakákoliv činnost, kterou jedna osoba předává jiné osobě, nebo přijímá od jiné osoby informace o potřebách, touhách, dojmech, znalostech nebo pocitech.
  Komunikace může být úmyslná, nebo neúmyslná, může zahrnovat obvyklé nebo netradiční signály, může nabývat jazykových nebo nejazykových forem a může se vyskytovat v mluvené či jiných variantách."
   
  Existují samozřejmě i kratší definice.
   
  Two-way process of reaching mutual understanding, in which participants not only exchange (encode-decode) information but also create and share meaning. (BusinessDictionary.com, 2011)
   
  Dvoucestný proces dosažení vzájemného porozumění, při kterém si účastníci nejen vyměňují (kódují - dekódují) informace, ale také vytvářejí a sdílejí význam.
   
  A ta úplně nejkratší, na kterou jsem narazil: "sending, giving, or exchanging information and ideas," (Webster's Dictionary),
  tedy "vysílání, předávání nebo výměna informací a nápadů (myšlenek)." (Relationship-with-Selc.com, 2011)
   
  Pokud si všimnete, v každé definici (a dalo by se jich určitě najít ještě víc) se vyskytuje slovo informace. Můžeme tedy říct, že komunikace úzce souvisí s informacemi. Že jejím smyslem je šíření informací.
   
  Seznam podstránek:
   

  Zdroje

  PAVLÍN, Václav. Interpeople [online]. 2011-11-17 [cit. 2011-11-17]. Co je komunikace?. Dostupné z WWW: <https://plus.google.com/109630131005...ts/Sag92TUkrw2>.
   
  National Joint Committee (NJC) for the Communication Needs of Persons With Severe Disabilities : Guidelines for meeting the communication needs of persons with severe disabilities. In National Joint Committee for the Communicative Needs of Persons with Severe Disabilities. ASHA : [s.n.], 2002. s. 2. Dostupné z WWW: <http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/defcomm.html>.
   
  BussinesDictionary.com [online]. 2011 [cit. 2011-11-17]. Communication. Dostupné z WWW: <http://www.businessdictionary.com/de...unication.html>.
   
  Relationship-with-Self.com [online]. 2011 [cit. 2011-11-17]. What is the Definition of Communication?. Dostupné z WWW: <http://www.relationship-with-self.co...unication.html>.
  Klíčová slova
  • komunikace
  • komunikační výchova