Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Keramika

Stránka naposledy upravena 21:36, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Janou Langerovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Slovo keramika vzniklo z řeckého „kéramos“ (roh upravený k pití). A protože se k pití používaly právě nádoby hliněné, přeneslo se toto označení i na ostatní výrobky z hlíny. V současnosti je tento pojem určen pro všechno, co je vytvořeno ze zeminy s následným vypálením. Tvorba keramiky je ucelený proces vytváření, vypalování a dekorování keramických předmětů.

  Nálezy střepů pravěkých nádob, včetně dalších archeologických předmětů z různých historických období, jsou pro badatele východiskem ke zjišťování vývojových souvislostí dávných kultur. Nejstarší výrobky starověké keramiky z Přední Asie a Egypta jsou datovány do 4. tisíciletí př. n. l. Polévaná keramika se už také vyskytovala v babylonské a asyrské architektuře. Vynález hrnčířského kruhu patří asi do 3. tisíciletí př. n. l. a je připisován Babyloňanům. Ve středověku přišla do Evropy islámská kultura a přinesla prostřednictvím maurských obchodníků vznik výroby „fajánse“ („majoliky“ - Itálie). V 16. stol. se výroba keramiky dostala do Německa a poté i do českých zemí.

  Archeologické nálezy nejstarších užitkových i ozdobných předmětů z doby neolitu dokladují první osídlení na území Čech. Osídlenci nejprve přímo v ruce modelovali z hliněných prstenců nádoby, které pak vypalovali kladením kolem otevřeného ohniště. Hrnčírny se začaly objevovat v období vzniku řemesel a cechů. V této době se však už zboží točilo na hrnčířském kruhu. Později další technický pokrok umožnil levnou tovární výrobu a ta omezila výrobu řemeslnou. V současnosti se ručně točená keramika stala spíše dárkovým artiklem.
  Změny v životě technicky vyspělé společnosti ovlivnily názory na tradiční keramické řemeslo. Počátky moderní umělecké keramiky jsou spojovány se jmény Pablo Picasso a Joan Miró.

  Rozdělení keramiky podle nasákavosti :

  • slinuté – nasákavost < 2% (porcelán);
  • poloslinuté – nasákavost 2 – 5%;
  • pórovité – nasákavost > 5% (hrnčířské výrobky, cihlářské výrobky, brusné materiály atd.).
  •  

  Rozdělení keramiky podle použití :

  • Hrubá keramika: stavební – výrobky pórovité (tašky, obklady atd.), slinuté (podlahová dlažba, keramika pro chemický průmysl, kanalizační a kyselinovzdorné výrobky atd.); žáruvzdorné výrobky.
  • Jemná keramika: užitková (porcelán, keramika); sanitární – nasákavost < 3%, (1250-1300°C); technická – musí splňovat dané fyzikální parametry (dokonale slinuté, stejnorodá struktura, např. elektroporcelán).


  Doporučené zdroje a literatura ke studiu

  • Pravoslav Rada: Techniky keramiky, Aventinum, 1990
  • Lorette Espiová: Keramika krok za krokem, Knihcentrum, 1996
  • Smith Ray: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slovart, 2000   

  Klíčová slova
  • archeologické nálezy
  • keramika