Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kellerův plán

Stránka naposledy upravena 21:36, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Obsah
  Žádné titulky

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

   
  Jedná se o individualizační systém, navržený především pro terciární vzdělávání (vysoké školy), který má napomoci vyrovnat se s masovostí vzdělávání. Navrhl Fred S.Keller (USA) na konci 60.let 20.století, u nás zkoušen především v oblasti technického vysokého školství, v oblasti přírodovědných předmětů (pokusy také pro střední a základní školy).
   
  Pro Kellerův plán je podstatné:
   
  -         Základní ideou tohoto individualizačního systému je posílení samostatnosti ve studiu podle individuálního tempa studenta.
  -          Student  většinou obdrží studijní materiál určitého předmětu rozdělený do menších jednotek (instrukce k úkolům, textům), kdy úspěšnost zvládnutí jednotky si prověřuje sám prostřednictvím testů. Ve studiu mu pomáhají asistenti z řad absolventů předmětu.
  -         Předmět je ukončený klasifikovaným testem s předem danými kritérii úspěšnosti.

  Některé informační zdroje:

  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.
  • MAZÁK, E. Systém řízení samostatné práce studentů v předmětu. Praha: VÚIS, 1984.
  • KAZDA,V. Kellerův plán – aktivní metoda učení. Časové úvahy, 12,  Liberec: TUL, 2001, s.14-18.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova