Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Integrovaná práce s tématem

Stránka naposledy upravena 19:39, 19 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Evou Zirhutovou
  Heslo bylo vloženo s laskavým svolením občanského sdružení O.S. Místo pro život HON a ZŠ a MŠ v Nečíni
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Aby děti porozuměly skutečným problémům skutečného světa, je třeba, aby se už ve škole učily vnímat a nahlížet témata a události integrovaně, jako celek. Výuka rozdělená do izolovaných předmětů má své výhody, ale bohužel i řadu nevýhod. V našich školách pravděpodobně nedojde v nejbližší době v tomto směru k výrazným změnám, proto je třeba využít všech možností, jak předměty nebo alespoň jejich obsahové části smysluplně propojovat.

  Každé téma, které může dítě nahlédnout v jeho celistvosti, má větší šanci na trvalé ukotvení v jeho paměti. Například řeka Vltava, odučená pouze jako zeměpisná látka, může řadu dětí takříkajíc „minout“, zatímco téma Vltava, které je ve stejném čase probíráno zároveň ve více předmětech, má větší šanci probudit zájem a vytvořit spojovací můstek přes jednu oblast k celému tématu.Téma Vltava je možné přiblížit v hudební výchově Smetanovou Vltavou, ve fyzice výukou o výrobě elektřiny v soustavě přehrad, v českém jazyce prostřednictvím zajímavé práce s historickými texty o Vltavě a v dalších předmětech prostřednictvím aktuálního problému, např. následky ničivých povodní.

  Nejde ale pouze o spojování předmětů nebo učebních látek – vědomostních a faktografických dat, integrace by se měla týkat i integrace dovedností.

  Na prvním stupni základní školy je integrace jednodušší, zvláště tam, kde třídu vede jeden učitel. Na druhém stupni to nejde bez spolupráce učitelů.

  Použité zdroje a literatura

  • Heslo bylo vloženo s laskavým svolením občanského sdružení O.S. Místo pro život HON a ZŠ a MŠ v Nečíni   ZIRHUTOVÁ, Eva. Místo pro život – Environmentální prvek [online]. 2011 [cit. 2011-09-12]. Integrovaná práce s tématem - Popis metody. Dostupné z WWW: <http://mistoprozivot.cz/zakladni-met...race-s-tematem>.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • BELZ, H., SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení – východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6
  • FISCHER, R.: Učíme děti myslet a učit se – praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7
  • KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2007. ISBN 80-901873-7-4
  • KOVALIK, S.: Integrovaná tematická výchova. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-0-7
  • STEELOVÁ, J. a kol.: Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III – VIII. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2007
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova