Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hospitace

Stránka naposledy upravena 21:29, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Termín hospitace má epistemologický základ v latinském výrazu pro návštěvu, ve vzdělávací oblasti je hospitace metodou pedagogické diagnostiky, založenou na přímém pozorování. Hospitace mají více funkcí : kontrola úrovně přímé pedagogické práce, diagnostika vzdělávacích potřeb učitelů, diagnostika efektivity dalšího vzdělávání, součást personální práce (poznání začínajících učitelů aj.), nástroj sebereflexe a seberozvoje učitele. Součástí hospitace bývá zpětná vazba pro sledovaného pedagogického pracovníka.
   
  Co je při hospitaci důležité:
  • Mít určenou funkci hospitace
  • Být schopen pozorování a zpětné vazby

  V současné době se je zvýrazněna funkce hospitace jako nástroje sebereflexe a seberozvoje učitele (využívají se pak také vzájemné hospitace vyučujících). Hospitační činnost usnadňují již připravené (viz literatura) záznamové archy.

   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:

  • CHRÁSKA, M. Hospitace jako forma pedagogického pozorování. Olomouc: UP, 1985.
  • RYS, S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha: SPN, 1988.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova