Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hipoterapie (HT)

Stránka naposledy upravena 21:28, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Věrou Lantelme,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  disciplína hiporehabilitace - metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou centrální nervové soustavy, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzio/ergoterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta.

  Slovo hipoterapie vzniklo složením slov: hippos =  kůň (řečtina) a terapie = činnost, která je provozovaná za účelem zlepšení zdravotního stavu. V angličtině odpovídá název "hippotherapy".

  výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Jiný podobný prostředek, který by umožňoval klientovi po dobu terapie stimulaci zdravého pohybu na bázi bipedální lokomoce (tj. chůze) není zatím ve fyzioterapii k dispozici

  vlivem pohybu koně dochází k mimovolnému zapojení reflexů pro rovnováhu - vedou ke zlepšení držení těla a hlavy

  • kůň trénuje všechny systémy lidského organismu
  • jízdou je stimulován pohybový systém se všemi složkami i vnitřní orgány
  • příznivý je také vliv na duševní hygienu
  • hipoterapie celkově příznivě ovlivňuje osobnost člověka 
  • je to venkovní atraktivní fyzioterapie v mimonemocničničním prostředí

  Tým provádějící hipoterapii:

  • odborný lékař - indikuje hipoterapii klientům
  • fyzioterapeut/ergoterapeut se specializačním kurzem Hiporehabilitace - prakticky provádí a řídí hipoterapii, musí být vždy přítomen
  • cvičitel koní pro hiporehabilitaci - zodpovídá za výběr a výcvik koně
  • vodič koně - vede koně při hipoterapii
  • asistent -  osoba starší 16ti let, která je poučená o hipoterapii, pomáhá klientovi s nasedáním a sesedáním, jístí ho ze strany koně během terapie  
  • hiporehabilitační kůň - speciálně vybraný a vycvičený kůň pro hiporebilitační účely

  Použité zdroje a literatura:Template:Vyklad hesla#

  Doporučená literatura:Template:Vyklad hesla#

  • BICKNELL, J. a kol. Průvodce ježděním - středisko pro handicapované jezdce. Vyškov : Piafa, 1996.
  • HOLLÝ, K. a kol, Hipoterapie - lečba pomocí koně. Ostrava : Montanex, 2005. ISBN 80-7225-190-2
  • JANOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-730-5
  • VOTAVA, J. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha : Univerzita Karlova, 2003. ISBN 80-246-0708-5

  Fotografie:


  bára.jpg

  kaačka.jpg

  leh.jpg

  míša.jpg

  šárka.jpg

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor:Michaela Gondeková

   

   

  Soubory 5

  SouborVelikostDatumAutor
   bára.jpg
  Žádný popis
  242.03 kB18:16, 6 Lis 2009Michaela Gondeková
   kaačka.jpg
  cvik - protažení a pohlazení
  267.72 kB18:16, 6 Lis 2009Michaela Gondeková
   leh.jpg
  leh
  300.32 kB18:16, 6 Lis 2009Michaela Gondeková
  míša.jpg
  taktilní vnímání
  297.87 kB18:30, 6 Lis 2009Michaela Gondeková
   šárka.jpg
  korektní sed
  349.32 kB18:28, 6 Lis 2009Michaela Gondeková