Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Fiktivní firma

Stránka naposledy upravena 19:07, 14 Črvn 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Danou Batelkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.


  Výklad hesla

  Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje žákům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a rozvíjet znalosti a dovednosti obchodní praxe. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost. Simuluje reálné procesy, produkty a služby.

  Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firma nemá výrobní oddělení. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Její pracovníci uskutečňují věšinu základní podnikové činnosti.

  Cíl výuky

  Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost, poskytnout žákům prostor k praktickému procvičení založení a vedení obchodní společnosti nebo živnosti. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti, důležitý je i trénink prezentace své práce a rozvíjení jazykových dovedností.

  Je zakládána žáky středních odborných škol pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. Předmět "fiktivní firma" vyučuje více než sto odborných škol s obchodními a službovými obory. Tento předmět absolvují tři až čtyři tisíce žáků každý rok.

  Fiktivní firma integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání.

  Další využití předmětu 

  Dalšími alternativami je použití FF pro další skupiny žáků (např. učňovské školství) a pro vzdělávání dospělých, např. studentů vyšších odborných a vysokých škol, rekvalifikace nezaměstnaných nebo handicapovaných a další, což je v souladu s plánem EK, která se snaží povzbuzovat výuku a rozvíjení ducha podnikavosti v Evropské unii. EK doporučila sérii opatření jako zahrnout výuku k podnikavosti do osnov všech typů škol a povzbuzovat spolupráci mezi školami a místními podnikateli.

  Použité zdroje a literatura

  • Fiktivní firmy v České republice 1992 - 2008. Praha: NÚOV, 2008.
  • ROTPORT, Miloslav. Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě. Praha: VŠE, 1997.
  • Štandardizovaný nadnárodný modul predmetu "Cvičná firma pre absolventov". Bratislava: ŠIOV, 2007.
  • VELICHOVÁ, Ludmila. Didaktika cvičnej firmy pre absolventov. Bratislava: ŠIOV, 2006.
  Klíčová slova
  • ekonomická praxe
  • firma
  • podnikavost
  • podnikání
  • živnost