Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Centrum fiktivních firem (CEFIF)

Stránka naposledy upravena 20:01, 6 Pro 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Danou Batelkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Centrum fiktivních firem pracuje při NÚOV. Simuluje práci úřadů a organizací z reálného živnostenského prostředí a to Rejstříkový soud, Živnostenský úřad, Finanční úřad, Správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu, komerční pojišťovnu, tuzemskou i devizovou banku a Centrálního dodavatele. Centrum umožňuje žákovským firmám přesah školního prostředí, zapojení do trhu fiktivních firem jak v ČR, tak v zahraničí. CEFIF koordinuje činnost sítě fiktivních firem v České republice, poskytuje školení, konzultace a další podporu a poradenství učitelům a žákům působícím ve fiktivních firmách, pořádá (a spolupořádá) akce a soutěže na národní a regionální úrovni. Ročně absolvuje v síti CEFIF v ČR předmět fiktivní firma tři až čtyři tisíce žáků.

  Cíle CEFIF

  Fiktivní firmy připravují žáky na život a na práci v reálném životě. Zakládají se jako náhrada reálné hospodářské praxe. Simulace umožňuje žákům rozvinout a doplnit teoreticky nabyté vědomosti, orientovat se v hospodářské praxi, učit se pracovat samostatně i v týmu, být zodpovědný za výsledky své práce, zlepšit komunikativní dovednosti, prezentovat svou práci a rozvíjet jazykové dovednosti.

   Výchova k podnikavosti - přítomnost a budoucnost

  Evropská komise přijala plán, který má povzbuzovat výuku a rozvíjení ducha podnikavosti v Evropské unii, doporučila několik opatření, např. zahrnout výuku k podnikavosti do osnov všech typů škol (všeobecných i odborných a to od základního až po vysokoškolské vzdělávání), povzbuzovat spolupráci mezi školami a místními podnikateli.

  Místopředseda EK pro průmysl Günter Verheugen vysvětlil potřebu "vytvořit ve společnosti příznivější ovzduší pro podnikání" a  potřebu "systematického přístup k výuce podnikavosti".

  Fiktivní firmy jsou jednou z nejčastějších aktivit výchovy k podnikavosti v ČR. Síť CEFIF tvoří především OA a SOŠ vyučující obchodní a službové obory. Většina středních škol do ŠVP předměty pro výchovou k podnikavosti vůbec nebo téměř vůbec nezahrnuje a to ani tehdy, pokud pro absolventy těchto škol (např. řemeslníky) bude v budoucnosti vlastní podnikání téměř nutností.

  Použité zdroje a literatura

  • Fiktivní firmy v České republice 1992 - 2008. Praha: NÚOV, 2008. 
  • ROTPORT, Miloslav. Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě. Praha: VŠE, 1997.
  • Štandardizovaný nadnárodný modul predmetu "Cvičná firma pre absolventov". Bratislava: ŠIOV, 2007.
  • VELICHOVÁ, Ludmila. Didaktika cvičnej firmy pre absolventov. Bratislava: ŠIOV, 2006. 
  Klíčová slova
  • Centrum fiktivních firem
  • Fiktivní firma
  • podnikavost
  • výchova k podnikavosti