Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Divadlo ve výchově

Stránka naposledy upravena 20:23, 6 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Josefem Valentou.

  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Divadlo ve výchově je edukační systém založený na práci s předem připraveným, skutečným divadelním představením, které sehrají dospělí profesionálové (divadelníci, resp. pedagogové).

  V tomto smyslu můžeme považovat divadlo ve výchově i za jednu z forem dramatické výchovy.
  Žáci/diváci připravené představení sledují jako jakékoliv jiné představení. Mají ale i různé možnosti participace na jeho průběhu či na práci s tématem představení.
   
  V jedné variantě mohou svými diskusními nebo i hráčskými vstupy ovlivnit (zastavované) představení (řešení jednotlivých situací) již v jeho průběhu. V jiné variantě pak mají možnost měnit průběh děje při druhém, opakovaném přehrání představení, které následuje ihned po prvním odehrání (opakuje se právě za účelem umožnění aktivní účastni diváků, kteří přebírají na chvíli roli hlavní postavy děje a zkoušejí se zbylými postavami sehrát jiné, vlastní řešení situace; obvykle je tato forma nazývána „divadlo forum“; jejím tvůrcem je brazilský divadelník, pedagog a politika A. Boal). Další varianta je, že tématikou představení hraného dospělými se žáci zabývají v drobných workshopech a vlastních, na místě připravených minipředstaveních po skončení hlavního představení. Vstupy žáků řídí obvykle k tomu určený průvodce z řad divadelníků, workshopy pak jednotliví členové divadelního souboru.
   
  Edukační cíle se pohybují především v rovině estetickovýchovné (seznámení se s divadlem jako komunikací, s dramatickou stavbou děje atd.). Divadlo ve výchově (theatre in education / TIE) však má působit i estetickou silou právě divadelního představení a vést k porozumění „životu a světu“ a hledání „lepších“ řešení. Je proto potřebné, aby soubor byl divadelně kompetentní, ideálně: aby šlo o profesionály jak v oboru divadla tak edukace.
   
  Další důležitou specifikou též je, že divadlo ve výchově – v jedné ze svých forem – zobrazuje konkrétní problémy života určité konkrétní komunity, s níž se divadelníci předem setkávají a jejíž potíže vtělují do inscenace (např. šikana nebo násilí v konkrétní škole). V zahraničí si představení na konkrétní témata objednávají u společností divadla ve výchově např. i školní úřady atd. Rozsáhlé možnosti uplatnění má princip TIE též ve vzdělávání dospělých, v práci se seniory, ve věznicích apod.
   
  viz též heslo „dramatická výchova
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura a periodika:

  • BUMERLOVÁ, J., STRNADOVÁ, H., UHLÍKOVÁ, I., BEDNÁŘ, P.: Budapešťské divadlo ve výchově aneb Maďarská inspirace III. Tvořivá dramatika 1/2002, s. 8.
  • DVOŘÁKOVÁ, A.: Drama ve výchově a divadlo ve výchově. Tvořivá dramatika 3/1997. s. 1.
  • HORÁČEK, L.:  Divadlo ve výchově aneb Maďarská inspirace II. Tvořivá dramatika 1/1999, s. 6.
  • HORÁČEK, L.:  Projekty „divadlo ve výchově“: problém cílů (Praha: diplomová práce katedry pedagogiky FF UK) 2001.
  • HRONOVÁ, H.:  Divadlo ve výchově aneb Maďarská inspirace. Tvořivá dramatika 3/1996, s. 8.
  • JACKSON, T. (ed.).:  Learning through Theatre. New Perspectives on Theatre in Education. London-New York, Routledge 1993.
  • KASÍKOVÁ, H.:  Divadlo ve výchově: Holandsko, Tvořivá dramatika 2/2001
  • KASÍKOVÁ, H.:  Divadlo utlačovaných: o zkoušce na revoluci v po(st)revoluční době. Tvořivá dramatika 1/2008.
  • VALENTA, J.: Divadlo ve výchově, Tvořivá dramatika 2/2005. s.1-2.
  • VALENTA, J.:  Divadlo fórum - nemluv a hraj!(?), Tvořivá dramatika 1/2008, s. 1-3.
   
  Odkazy:
   
  Divadelní společnosti věnující se divadlu ve výchově:

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova