Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Adaptační kurzy

Stránka naposledy upravena 10:42, 20 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Toto heslo bylo založeno Jiřinou Svobodovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Adaptační kurzy jsou určeny pro usnadnění vstupu žáků do nového kolektivu, slouží k vzájemnému poznání spolužáků a navázání vztahu s novými učiteli.  Jsou realizovány mimo rámec pravidelné školní výuky – nejčastěji formou vícedenního pobytu mimo školu.  Některé typy adaptační ch kursů pro nejmladší žáky vyžadují i účast rodičů žáků. Programy adaptačních kurzů využívají metod zážitkové pedagogiky, jejich součástí jsou hry v přírodě, psychosociální hry, sportování, turistika a další aktivity. Kurzy pomáhají žákům a studentům urychleně se přizpůsobit prostředí nové školy a třídy, stmelení kolektivu i přijetí nových povinností.

  Adaptační kurzy jsou zpravidla pořádány v uzlových bodech školní docházky:

  • Kurzy určené pro děti nastupující do 1. třídy
  • Při vstupu na 2. stupeň základního vzdělávání (do 1. ročníku víceletého gymnázia)
  •  Při nástupu žáků na střední školu

   Cíle adaptačního kurzu:

  •  Dosáhnout vzájemné spolupráce jedinců ve skupině
  •  Poznat schopnosti a dovednosti jedinců i skupiny jako celku
  • Umožnit jednotlivcům snáze najít své místo ve skupině
  • Předcházet negativním sociálně patologickým jevům (šikana, kriminalita, alkoholismus, xenofobie)

  Adaptační kurzy organizuje škola sama nebo je možné k jejich zajištění využít služeb různých organizací, které připraví program kurzu tzv. „na klíč“.

  Klíčová slova
  • adaptační kurz
  • vstup do kolektivu
  • zážitková pedagogika