Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Anglie a Skotsko

Stránka naposledy upravena 10:42, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  ANGLIE A SKOTSKO:   počátky secesní architektury jsou v Anglii spojeny s uměleckým hnutím Arts and Crafts (Arts and Crafts Movement), které v duchu myšlenek Johna Ruskina (1818-1900) a svého zakladatele Williama Morrise (1834-1896) usilovalo o obrodu uměleckých řemesel a celkovou sociální reformu anglické společnosti. Jeho architekti zdůrazňovali organický princip nové architektury, která má být přirozeně spojena se svým prostředím, užívat místní materiály a stavební techniky a přihlížet k účelné koncepci obytného prostoru. Z hnutí Arts and Crafts vyšla řada architektů, z nichž Charles Francis Annesley Voysey (1857-1941) vynikl jako tvůrce rodinných domků vyznačujících se záměrnou prostotou a přirozenou útulností.

  Významné centrum secese vzniklo ve skotském Glasgowě, kde se stal vůdčí osobností tzv. glasgowské školy architekt Charles Rennie Mackintosh (1868-1928).

   

  JOHN RUSKIN (1818 – 1900):   malíř, estetik, teoretik a kritik umění; spolu s Viollet-le-Ducem a J.G. Semperem nejvýznamnější teoretik architektury 19. století. Ve svých teoriích vycházel z romanticky chápaného středověku, z jehož zorného úhlu kritizoval především strojovou velkovýrobu a technicismus, úpadek řemeslné výroby a rukodělné práce a s tím spojený i úpadek mravů soudobé společnosti.V architektuře vycházel z gotiky (The Seven Lamps of Architecture,1849; Lectures on Architecture and Painting, 1854-1855; The Stones of Venice, 1851-1853), kterou považoval za vzor vysoce duchovního, vznešeného a zároveň řemeslně dokonalého umění. I když preferoval její dekorativně-symbolický význam, vysoce hodnotil také její konstrukční vlastnosti, především funkčnost a tektoničnost, v nichž vychází ze samotné přírody.

   

  WILLIAM MORRIS (1834 – 1896):   mnohostranný umělec (mimo jiné i básník, spisovatel, teoretik umění a člen okruhu malířského Bratrstva preraffaelitů), jehož hlavní význam spočívá v realizaci myšlenek Johna Ruskina v oboru uměleckého řemesla. Svůj talent zde uplatnil jednak jako tvůrčí umělec ve své manufaktuře Morris, Marshall, Faulkner & Comp. (kde se vedle výroby tapet, dlaždiček,  ozdobného skla, čalounů, bytového zařízení apod., zabýval také grafickou úpravou knih a jejich uměleckou vazbou), jednak jako teoretik, organizátor a zakladatel cechovního spolku Art Workers’ Guild, jehož činnost se spolu s dalšími cechy i jednotlivými umělci stala základnou hnutí Arts and Crafts.

   

  CHARLES FRANCIS ANNESLEY VOYSEY (1857 – 1941):   významný architekt z okruhu Arts and Crafts, jehož rodinné domy,v podobě nízkých rozložitých staveb s bílými zdmi, širokými okny a vysokými strmými střechami, vynikají stylovou prostotou a funkčností. Podobně působí i jeho interiéry, které vybavoval jednoduchým nábytkem z dubového dřeva a bytovými doplňky ve střídmém barevném dekoru.

   

  CHARLES RENNIE MACKINTOSH (1868 – 1928):   architekt a designér; nejvýznamnější představitel secesní architektury ve Skotsku. V čele glasgowské umělecké skupiny Čtyř (The Four; zal. r.1890) representuje odlišný proud secesního umění, v němž proti dynamicko-vegetativní ornamentálnosti uplatňuje geometričnost a kubizující pojetí tvaru, který však doplňuje prvky keltského a japonského umění.

  Hlavní dílo:

  Glasgow School of Art (Glasgowská umělecká škola) (1897-1899; nepravidelný rytmus severního průčelí, jehož plochu Mackintosh rozčlenil sedmi nestejně širokými okny a excentricky položeným vchodem připomínajícím hradní bránu, vyvažují citlivě odstupňované horizontály i jemné lineární mřížoví ozdobné průčelní zídky).

   

  Příklady anglické secesní architektury:

  Red House v Bexley Heath (Kent) (1859-1860; William Morris, Philip Webb; užitím režného zdiva a výrazně asymetrické kompozice při projektování svého domu, Morris záměrně navázal na anglickou tradici gotické světské architektury, kterou zde však převedl do zcela neformální a individualistické podoby);

  White House v Chelsea (London Borough) (1877; Edward Godwin; tzv. Bílý dům, který Godwin projektoval pro svého přítele, významného impresionistu Jamese McNeill Whistlera, představuje první radikálně nehistorickou stavbu s jednoduchým asymetrickým průčelím a s interiéry v japonizujícím stylu);

  Old Swan House v Chelsea (London Borough) (1876; Arthur Heygate Mackmurdo; jako jeden z prvních průkopníků anglické secese vytvořil Mackmurdo svůj originální styl, v němž vycházel z organických struktur rostlin, zvířat i lidské postavy);

  venkovské sídlo v North Luffenhamu (Rutlandshire) (1901; Charles Francis Annesley Voysey; dominantním rysem Voyseyho vekovských sídel, jimiž ovlivnil architekturu rodinných domů i na evropském kontinentě, jsou velká okna a hladké bílé stěny, které sice postrádají jakýkoliv dekor, ale spolu s popínavým porostem, vysokými komíny a štíty vytvářejí romanticky malebný celek).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova