Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

J. V. Sládek

Stránka naposledy upravena 20:12, 8 Pro 2012 uživatelem Jana Petrů
  Obsah
  Žádné titulky

  J. V. Sládek

  Kam ty chodíš, slunko zlaté,
  kam ty chodíš spat,
  když se večer do červánku
  kloníš na západ?

  Za lesy a za horami
  skládáš-li svou skráň,
  anebo tě k odpočinku
  vítá mořská pláň?

  „Za horami jiné hory,
  za lesy zas les,
  a já stále musím dále,
  zítra jako dnes.

  Jiným lidem, jinym krajům
  nesu bílý den,
  zatím co vás do náruče
  pojal noční sen.

  Vy budete dávno spáti,
  jiní budou bdět, —
  a já oka nezamhouřím,
  než se skončí svět."

  +++

  J.V.Sládek

  Ty hvězdy jiskrné
  tak čistě svítí,
  jak oči upřímné
  do temnot žití.

  Obloha hluboká
  klidná a snivá;
  kdo těmi hvězdami
  na nás se dívá?

  Vy oči nebeské
  čisté a jasné,
  jak jste vy velebné,
  vznešené, krásné.

  Jak velký, vznešený
  Ten musí býti,
  jenž vámi dívá se
  do temnot žití!

  +++

  J.V.Sládek

  Kdo Boha má za pevný hrad,
  nic nemusí se zlého bát,
  i v bouři může kliden být,
  neb nad ním Bůh svůj drží štít.

  Zlých úklady a zlobný čin
  jak sítě tkané z pavučin
  On jedním dechem spřetrhne
  a v záhubu je uvrhne.

  Jak perla skrytá v ústřici
  je ctnost v tvém srdci zářící;
  ať neznána, — z tmy bezedné
  On k záři své ji pozvedne!

  On miliony řídí hvězd,
  — kdo vyzkoumal kdy Jeho čest?
  a nad ptáčaty má svou stráž,
  On řídí také osud nás.

  On zná i naši každou tíž,
  čím přítel dál, tím On je blíž,
  On setře každou slzu s řas
  a změní noc na jitřní jas.

  Nad vrchy, doly, vodami
  jest Jeho ruka nad námi;
  jen spolehejme pevně Naň,
  — a dál se Jeho vůle staň!

  +++

  J.V.Sládek

  Ze všech reků malý Paleček
  byl nejšvarnější holeček.

  List růžový za peřinku
  mu daly víly do vínku.

  Měl z broučích krovek přilbičku
  a škorně z polních střevíčků.

  A z pestrých křídel motýla
  mu matka pláštík ušila.

  Měl kamizolku brněnou
  a za meč trávku zelenou.

  Tou proklál každou obludu,
  ač kryl se miskou žaludu:

  neb oči jak dvě orlata,
  a srdéčko měl ze zlata.