Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Vrstevnické vyučování

Stránka naposledy upravena 18:23, 11 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Janou Hakovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Pojem „vrstevnické vzdělávání“ je odvozen z angl. "peer education". Slovo „peer“ původně znamenalo příslušnost k jedné z pěti vrstev aristokracie, ovšem současné pojetí tohoto slova vyjadřuje vrstevníka. Vrstevník je někdo, s nímž se vychovávaná či vzdělávaná osoba může ztotožnit. Důležitá je nejen věková podobnost, ale např. i ekonomická situace či souřadné sociokulturní postavení. Výraz "peer vzdělávání" tedy znamená výchovné působení mezi vrstevníky navzájem. Východiskem vrstevnického vzdělávání je filosofie, že se jedinec přirozeně ztotožní s někým, kdo je mu blízký z hlediska sociálního zázemí, věku, role, zájmů a životní orientace, a který jej proto v jeho názorech a postojích má schopnost ovlivňovat.Tím, co odlišuje vrstevnické vzdělávání od obecné participace mládeže je, že jsou při něm mladým lidem přiděleny role vrstevnického „experta“ na témata blízká jeho vrstevníkům a role „zprostředkovatele změny“.
   
  V současnosti můžeme nejčastěji realizované vrstevnické programy rozdělit na tyto základní druhy:
   
  a) vrstevnická pomoc při učení (tutoring a mentoring) – kupř. studentům se slabšími výkony
  b) vrstevnická prevence negativních společenských jevů (protidrogové, sexuologické programy, atp.)
  c) vrstevnická mediace – alternativní neautoritativní způsob řešení sporů a konfliktů
  d) vrstevnické poradenství
   
  Vrstevnické vyučování je založeno na tom, že žák či skupina žáků dočasně přejímají v kolektivu vrstevníků pedagogickou roli a provádějí své spolužáky procesem osvojování učiva a klíčových kompetencí. Formy takové výuky mohou být různě variovány, pokud je zachován vrstevnický princip vyučování.

  Doporučená literatura a zdroje ke studiu:

  Klíčová slova (Upravit)

  Soubory 0

   

  Komentáře

  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  Jazyková korektura provedena.
  Zasláno 11:24, 22 Bře 2011 ()
  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.