Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bramborový den

Stránka naposledy upravena 21:42, 18 Říj 2009 uživatelem Pavlína Hublová

  Verze jako 21:09, 5 Bře 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Nápady bez ladu a skladu:

  • počítání s bramborami;
  • staročeské hry s bramborami;
  • povídání o bramborách - jak se k nám dostaly;
  • bramborový keř - vzhled,  vybarvování jedlých částí;
  • hádanky, říkanky;
  • vymýšlení pohádky;
  • tvorba z brambor - razítka;
  • pečené brambory (kuchyňka);
  • ?

  Pomůcky

  • brambory - každý žák 5 ks;
  • klíče od kuchyňky, sůl;
  •  

  Motivace

  "Máme takovou slepičku, která snáší vajíčka pod zem. Co je to?" lidová 
  "Neřeknu ti, i když vím, co zem snáší na podzim. Kokodáká slepička:
  "Země snáší vajíčka!"
  M. Černík

  Povídáme si o bramborách

  Historie - zdroje

  Šottnerová, D.: Léto a podzim - zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry. Rubico, Olomouc 2006, s. 21.

  Bramboriáda - slavnosti brambor. In: Pastelka. 2009, roč. XI., č. říjen, s. 35-40.

  Pozorujeme

  V kroužku si každý žák před sebe položí své brambory. Každý si je prohlédne a pokusí se vybrat zajímavý tvar. Řekne, co mu připomíná. Ostatní mohou komentovat. 

  Volba Miss brambora

  Miss brambora.jpgJak by měla vypadat nejhezčí brambora? Pokusíme se společně formulovat kritéria hodnocení nejhezčí brambory. Každý žák pak "nominuje" jednu ze svých brambor do soutěže Miss brambora. 

  Žáci si vezmou ze sady karet s čísly číslice 1 a 2. Které číslo je větší? Které číslo dáme bramboře, která je nejhezčí? Které číslo dáme bramboře, která je také hezká? Každý žák přiloží své dvě karty ke dvěma vybraným bramborám.

  Odhadujeme, kde bude nejvyšší výsledek. Učitel/šikovný žák může přepočítat. Slavnostní předání diplomu majiteli Miss brambory (viz příloha).

  Počítáme

  Hra na kouzelníka

  Každý žák nechá nějaké brambory před sebou, nějaké dá za sebe. Žáci ukazují na kartách s čísly, kolik brambor má žák za sebou.

  Počítej poslepu

  Polovina žáků sedí v kroužku, polovina si vezme své brambory a jde vně kroužku. Vytvoří dvojice - sedící + stojící. Stojící dá do rukou za zády spolužákovi určitý počet brambor. Sedící musí říct, kolik brambor dostal do rukou. Stojící potvrdí/oznámí chybný odhad a požádá o opravu. Stojící se pak posunou o několik dětí směrem po kruhu. Vyzkoušíme asi 3x, pak se sedící vymění se stojícími a opakujeme.

  Porovnávej

  Každý žák rozdělí své brambory na dvě hromádky. Přiloží k hromádkám karty s číslicemi. Vloží mezi ně znak pro porovnávání. Přečte "zápis". Zopakujeme 3x.

  Sčítej

  Každý žák si zvolí počet brambor, které bude používat a rozdělí své brambory na dvě hromádky. Mezi hromádky vloží znak pro sčítání. "Přečte", co vidí.

  V následujících kolech žáci "čtou" to, co vidí u souseda vlevo/vpravo nebo u určeného spolužáka.

  Můžeme na závěr přiložit karty s číslicemi a vytvořit celý příklad na sčítání (i s výsledkem).

   

  Ještě není dokončeno!