Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Vykutálené klubíčko

Stránka naposledy upravena 22:17, 13 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová

  Verze jako 11:56, 24 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 30 min - 1 hod,

  Realizace - 1 - 1 hod a 30 min

  Popis přípravy: 

   

  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"/> <meta content="Word.Document" name="ProgId"/> <meta content="Microsoft Word 11" name="Generator"/> <meta content="Microsoft Word 11" name="Originator"/> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDSTANJ%7E1...p_filelist.xml" rel="File-List"/><style type="text/css"> <p class="MsoNormal">Před klavírem je vymezen prostor ke zpívání písně a rozhovoru o tom, co vše se kutálí.</p><p class="MsoNormal">Na větším prostoru třídy je připravena překážková dráha dle popisu</p><p class="MsoNormal">Jsou přichystány i pracovní stolečky, kde jsou připraveny papíry a pastelky pro kresbu míčů<span style="">&nbsp; </span> následně nůžky k&nbsp;vystřihování míčů a lepidla k&nbsp;vlepování na arch</p><p class="MsoNormal">U stolečků jsou též připraveny kartičky s&nbsp;tvary pro závěrečné opakování.</p><p class="MsoNormal"><b style=""><o:p>&nbsp;</o:p>/b></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium;"><b style="">Cíle</b>/span><b style="">:</b>o:p> <br /> </o:p>/p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="Default">--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt;"><span style="">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>/span></span>!--[endif]-->rozvoj komunikativních dovedností a dalších forem sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) <span style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p>/span></p><p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="Default">--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt;"><span style="">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>/span></span>!--[endif]-->rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí <span style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p>/span></p><p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="Default">--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt;"><span style="">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>/span></span>!--[endif]--><span style="font-size: 11pt;">rozvoj kooperativních dovedností<o:p></o:p>/span></p><p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="Default">--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt;"><span style="">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>/span></span>!--[endif]--><span style="font-size: 11pt;">rozlišování barev, tvarů, chápání pokynů menší, větší, menší než, větší než<o:p></o:p>/span></p><p style="text-align: justify;" class="Default"><span style="font-size: 11pt;"><o:p>&nbsp;</o:p>/span></p><p style="text-align: justify;" class="Default"><b style=""><span style="font-size: 11pt;">kompetence:</span>/b><span style="font-size: 11pt;"> komunikativní, sociální a personální, k&nbsp;učení, činnostní a občanské<o:p></o:p>/span></p><p style="text-align: justify;" class="Default"><b style=""><span style="font-size: 11pt;">očekávané výstupy:<o:p></o:p>/span></b>o:p><br /> </o:p>/p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="Default">--[if !supportLists]--><span style="font-size: 11pt;"><span style="">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>/span></span>span style="font-size: 11pt;">zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, <o:p></o:p>/span></p><p style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="Default"></style>