Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Vykutálené klubíčko

Stránka naposledy upravena 13:38, 13 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová

  Verze jako 14:24, 24 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 1 hod

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Zde napište cíle přípravy

  Aktivity:


  1. Zpěv písně Koulelo se, koulelo s doprovodem klavíru, můžeme zkusit i s orffy
  2. Rozhovor: Co vše se koulí?
  3. Překážková dráha: Děti stojí v zástupu a každý po jednom překonávají překážkovou dráhu. Učitelka provádí záchranu.

  1. Koulejí před sebou velký míč (gymbal) oběma rukama.

  2. Válejí sudy přes délku žíněnky

  3. Koulejí před sebou malý míček podél lana jednou rukou tam a druhou rukou zpět.

  4. Slalom mezi kuželkami

  5. Lezou po čtyřech po lavičce

   

  1. Práce ve skupině: Děti jsou rozděleny do tří – čtyř skupin (dle počtu dětí). Každá skupina obdrží od učitelky asi šest různě velkých a různě barevných míčů. Jejich úkolem je seřadit míče podle velikosti. Učitelka pak chodí mezi skupinami a ptá se: Který míč je největší? Který je nejmenší? Který je menší než žlutý? Který je větší než bílý……
  2. Kresba: Děti se usadí k pracovním stolečkům. Každé dostane papír přeloženy na půl a pastelky. Na pravou stranu papíru děti kresli malé míče a na levou velké míče. Učitelka provede kontrolu.
  3. Tvorba postru- Vykutálený den: Paní učitelka připraví velký arch kruhového tvaru. Děti vystřihnou své míče ze svého papíru a nalepují na společný arch celé třídy. Na závěr ještě sledují na archu, který míč je ze všech největší, který nejmenší. (Uč. může klást i jiné otázky)
  4. Závěr: Hodinu zakončíme zopakováním všech tvarů (trojúhelník, kruh, čtverec obdélník). Děti je rozeznávají dle připravených šablon.