Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Pohádkové klubíčko

Stránka naposledy upravena 20:58, 14 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová

  Verze jako 11:13, 18 Črvn 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 30 min - 1 hod, realizace 1 hod - 1hod 30 min

  Cíle:

  Zde napište cíle přípravy

  Aktivity:

  1. Loutkové představení: Paní učitelka sehraje dětem loutkové představení pohádky Boudo, budko

  2. Rozhovor: Následuje rozhovor o pohádce: Kdo v ní vystupoval?, Kolik zvířátek v boudě bydelo? V jakém pořadí do boudy zvířátka přicházela? Proč chtěla bydlet společně?

  3. Určování polohy mezi, za, před. Děvčata se postaví do zástupu a chlapci postupně odpovídají na otázky učitelky: Mezi kým stojí Anička? Za kým stojí Bára? Kdo stojí před Katkou? Kdo stojí hned před Katkou?....Pak se postaví do zástupu chlapci a děvčata určují, kde chlapci stojí.

  4. Pohybová hra: Hledej místo - Děti jsou rozděleny do čtyř skupin (dle počtu) na myšky hryzalky, žabky kuňkalky a zajíčky ušáčky.

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby