Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Přírodovědné křečkoviny 2

Stránka naposledy upravena 13:20, 24 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 12:35, 20 Črvn 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Zpracováno dle učebnice přírodovědy nakladatelství Nová škola pro 4. ročník ZŠ.

  Stejně jako křeček, tak i vy sbírejte a „křečkujte“ korálky. Kdo jich jako první nasbírá deset (tři, pět...) je vítězem. Korálek získáte, pokud správně odpovíte na otázku. Tuto hru může hrát různý počet žáků. Jeden z nich je rozhodčí, který kontroluje správné odpovědi na otázky s číslem 11 – 66. Ostatní po řadě házejí kostkou vždy 2× a zapíší vedle sebe získané cifry. (např. Hodí–li trojku a pětku, získá číslo 35.) Rozhodčí mu přečte otázku s číslem 35 a házející odpovídá. Pokud odpoví správně, získává korálek. Pokud odpoví chybně, otázku si nechává do dalšího kola, kde na ni musí odpovídat znovu.

  Pomůcky: kostka, list s otázkami, korálky

  List s otázkami a správnými odpověďmi. (vytisknout)

  11, Urči jednoho lesního škůdce.   a, mravenec lesní      b, včela medonosná           c, lýkožrout smrkový
  12, Který hmyz je užitečný?          a, mravenec lesní       b, klíště obecné                 c, lýkožrout smrkový

  13, Jak se nazývá jediný jedovatý had volně žijící v naší přírodě?               a, užovka obojková

                                                                   b, zmije obecná                   c, krajta královská

  14, Který pták klade vejce do hnízd jiných ptáků?       a, kukačka obecná         b, vrabec obecný

                                                                                     c, datel černý

  15, Ptáci, kteří odlétají v zimě za potravou do teplejších krajů, se nazývají:       a, tažní         b, cizokrajní
  16, Plazi tráví zimu:        a, pod vodou               b, venku v přírodě            c, ve stavu strnulosti

  21, Teplokrevní živočichové:     a, udržují si stálou tělesnou teplotu   

                                                  b, přizpůsobují teplotu těla prostředí

  22, Studenokrevní živočichové:           a, uržují si stálou tělesnou teplotu

                                                            b, přizpůsobují teplotu těla  prostředí

  23, Mezi studenokrevné živočichy nepatří:      a, ryby      b, savci       c, plazi          d, obojživelníci
  24, Mezi studenokrevné živočichy patří:         a, plazi      b, ptáci
  25, Mezi teplokrevné živočichy patří:             a, plazi       b, ryby       c, savci
  26, Mezi teplokrevné živočichy nepatří:         a, savci       b, ryby      c, ptáci
  31, Jednoleté rostliny na jaře vyklíčí:              a, z cibulek         b, z hlíz      c, ze semen
  32, Dvouleté a vytrvalé rostliny na jaře vyrostou            a, z cibulek, hlíza, oddénků             b, ze semen
  33, Rostliny s dužnatým stonkem se nazývají                 a, dřeviny      b, keře      c, byliny
  34, Rostliny s dřevnatým stonkem se nazývají                a, byliny        b, dřeviny      c, mechy
  35, Několik květů na společném stonku se nazývá       a, květenství      b, jednotlivý květ    c, soukvětí

  36, Jaký význam má pro rostlinu kořen?        a, ukrývá semena         

                                                                      b, upevňuje rostlinu, přijímá živiny a vodu

  41, Jaký význam má pro rostlinu stonek?             a, ukrývá semena           

                                                                         b, rozvádí vodu se živinami k listům a květům

  42, Jaký význam mají pro rostlinu listy?               a, rostlina listy dýchá        b, vyrůstají z nich květy
  43, Jaký význam mají pro rostlinu květy?           a, slouží k přijímání živin         b, slouží k rozmnožování
  44, Samčí část květu se nazývá:              a, tyčinky                b, pestík
  45, Samičí část květu se nazývá:             a, pestík                    b, tyčinky
  46, Ve které části rostliny vznikají semena?       a, v kořenech               b, ve stoncích           c, ve květech

  51, Podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na       a, obratlovce a bezobratlé

                                                                                 b, obratlovce a svalovce

  52, Co je typické pro obratlovce?               a, mají srst           b, mají čtyři končetiny        

                                                                             c, mají páteř složenou z obratlů

  53, Co je typické pro bezobratlé?               a, nemají v těle kostru              b, mají zobák a pěří

                                                                                       c, mají kosti a páteř

  54, Mezi obratlovce nepatří:             a, plazi               b, ryby           c, ptáci              d, hmyz
  55, Mezi obratlovce patří:                 a,  hmyz             b, plži             c, obojživejníci
  56, Mezi bezobratlé patří:                 a, hmyz             b, plazi          c, savci
  61, Mezi bezobratlé nepatří:              a, korýši            b, hmyz         c, kroužkovci      d, ryby
  62, Jaké živočichy chováme v teráriu?             a, papoušky        b, rybičky       c, hady
  63, Jaké živočichy chováme v insektáriu?        a, hmyz               b, rybičky       c, ptáky
  64, Jaké živočichy chováme v akváriu?           a, hmyz                b, rybičky       c, hady
  65, Savcům se:                        a, rodí živá mláďata                   b, mláďata líhnou z vajec
  66, Ptákům se:                         a, rodí živá mláďata                           b, mláďata líhnou z vajec