Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Template:Priprava1

Stránka naposledy upravena 13:37, 25 Lis 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Autor:

  Rozsah přípravy: 

  Zde napište zda se jedná o hodinu, blok hodin, modul nebo projekt

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Zde napište cíle přípravy

  Aktivity:

  Zde popište aktivity (jednotlivé činnosti s žáky)

  Pomůcky:

  Zde napište seznam pomůcek, které jsou k realizaci výukové jednotky potřebné. Můžete zde vložit například odkaz na DUM nebo soubor přiložený k této stránce (např. prezentaci pro interaktivní tabuli. )

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova