Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

RatingChart

Stránka naposledy upravena 14:56, 15 Srp 2011 uživatelem Admin_____
  Obsah
  Žádné titulky
  /**
   * Rating Reports Chart Control
   *
   * @param str $name - name of the report
   * @param map $data - report data from reporting service
   * @param num $total - total number of pages
   * @param uri $resetUri - uri to main site report
   * @param map $site - site level report data (optional)
   */
  var reportType = $type;
  var reportData = $data;
  var totalPages = $total;
  var siteData = $site;
  var resetUri = $resetUri;
  
  // shorthand for localization keys
  var localizePrefix = "MindTouch.ContentAnalytics.".. reportType;
  
  if (reportData.meta[reportType].count == 0) {
      <div class="no-results">
          <div class="no-results-text">
              wiki.localize( localizePrefix .. ".data.empty");
          </div>
      </div>
  } 
  
  // results output
  if (!siteData) {
      <h3 class="reports">wiki.localize(localizePrefix ..".title")</h3>
  } else {  
      <h3 class="reports">
          wiki.localize(localizePrefix ..".title.search");
          if (reportData.meta[reportType].query) {
              <div class="reset-search">
            <a href=(resetUri)>wiki.localize("MindTouch.Reports.search.reset")</a>
          </div>
          }            
      </h3>
  }
  <div class="mt-report-overview">
    <dl class="stats">
      <dt class="first">
              <span class="title">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.pagecount")</span>
        if (siteData) {
          <span class="site">
            wiki.localize("MindTouch.ContentAnalytics.stat.site");
            " ";
            siteData.meta[reportType].count;
          </span>
        }
          </dt>
      <dd class="first">
              <span>
              wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.pagecount.value", [reportData.meta[reportType].count]);
              </span>
              <span class="help">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.pagecount.tip")</span>    
          </dd>
      <dt class="second">
              <span class="title">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.average")</span>
        if (siteData) {
          <span class="site">
            wiki.localize("MindTouch.ContentAnalytics.stat.site");
            " ";
            wiki.localize(
              localizePrefix .. ".stat.average.value",
              [siteData.meta[reportType].average]
            );
          </span>
        }
          </dt>
      <dd class="second">
              <span>
              wiki.localize(
                  localizePrefix .. ".stat.average.value",
                  [reportData.meta[reportType].average]
              );
              </span>
              <span class="help">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.average.tip")</span>
           </dd>
          switch (reportType) {
          case "rating":
              <dt class="third">
            <span class="title">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.unrated");</span>
                  if (siteData) {
          <span class="site">
            wiki.localize("MindTouch.ContentAnalytics.stat.site");
            " ";
            let percent = num.round(
              (1 - (siteData.meta[reportType].count / totalPages)) * 100, 2
            );
            wiki.localize(
              localizePrefix .. ".stat.unrated.value",
              [percent]
            );
          </span>
          }
              </dt>
        <dd class="third">
                  <span>
                      let percent = num.round(
                          (1 - (reportData.meta[reportType].count / totalPages)) * 100, 2
                      );
            wiki.localize(
              localizePrefix .. ".stat.unrated.value",
              [percent]
            );
          </span>
                  <span class="help">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.unrated.tip")</span> 
              </dd>
  
          case "aging":
          <dt class="third">
                  <span class="title">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.archaic");</span>
              if (siteData) {
            <span class="site">
              wiki.localize("MindTouch.ContentAnalytics.stat.site");
              " ";
              siteData.meta[reportType].countAboveTwoYears;
            </span>
          }
              </dt>
        <dd class="third">
            <span>
            reportData.meta[reportType].countAboveTwoYears;
          </span>
                  <span class="help">wiki.localize(localizePrefix .. ".stat.archaic.tip")</span> 
        </dd>
          }
          <dt class="information">
              <div>
              wiki.localize(
                  localizePrefix .. ".information",
                  [reportData.meta[reportType]["csv.uri"]]
              )
              </div>
          </dt>
    </dl>
  
      // determine if the charting component is available
      if (__env["anychart"]) {
    <div class="chart">
      var seriesLabel = wiki.localize(localizePrefix ..".chart.series");
      template("MindTouch/Controls/Chart", {
        width: "500",
        height: "325",
              min: 0,
        type: "line", 
        data: {
          (seriesLabel): reportData.series[reportType]
        },
        xaxis: wiki.localize(localizePrefix ..".chart.xaxis"), 
        yaxis: wiki.localize(localizePrefix ..".chart.yaxis"),
        title: wiki.localize(localizePrefix ..".chart.title")
      });
    </div>
      } else {
    <div class="chart ui-state-disabled"><div>wiki.localize("MindTouch.ContentAnalytics.charting.disabled");</div></div>
      } 
  </div>
  // end no-results
  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova