Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

EditableBulletList

Stránka naposledy upravena 14:56, 15 Srp 2011 uživatelem Admin_____
  Obsah
  Žádné titulky
  /***
  
      EditableBulletList
  
      (optional) values : list
  
      (optional) noValuesLabel : str
  
      (optional) editLabel : str
  
      (optional) addLabel : str
  
      (optional) saveLabel : str
  
      (optional) cancelLabel : str
  
      (optional) publish : str
  
      (optional) class : str
  
      (optional) readOnly : bool
  
      (optional) readOnlyAlert : str
  
      (optional) message : map
  
  ***/
  
  // TODO (steveb):
  // 1) reset the contents of the textboxes when the edit operation is canceled
  // 2) update the bullet list after save is confirmed
  
  
  // read parameters
  var values = $values ?? [ ];
  var novalueslabel = $novalueslabel ?? 'There are no values.';
  var editlabel = $editlabel ?? 'edit';
  var addlabel = $addlabel ?? 'add';
  var savelabel = $savelabel ?? 'save';
  var cancellabel = $cancellabel ?? 'cancel';
  var channel = $publish ?? 'default';
  var class = $class;
  var readonly = $readonly ?? user.anonymous;
  var readonlyalert = $readonlyalert ?? 'You must login to edit these values.';
  var message = $message ?? { };
  
  // render controls
  <div id=(@div) class=(class)>
  
      // check if the edit button should be enabled
    if(readonly) {
      <input type="button" value=(editlabel) id=(@edit) ctor="
        when($this.click) alert({{ readonlyalert }});
      "/>
    } else {
      <input type="button" value=(editlabel) id=(@edit) ctor="
        when($this.click) @toggle();
      "/>
    }
    
    // render current values as a bulleted list
    <div id=(@displayspan)>
      if(#values == 0) {
        <div id=(@resizeonedit)>
          novalueslabel
        </div>
      } else {
        <ul>
          foreach(var value in values) {
            <li> value </li>
          }
        </ul>
      }
    </div>
    
    // render the edit form
    <form id=(@changeform)>
      if(#values != 0) {
        foreach(var value in values) {
          <textarea>
            value
          </textarea>
        }
      } else {
        <textarea />
      }
  
          // separate the input boxes from the controls
      <div class="cleardiv"> &nbsp; </div>
  
          // render the add button
      <input type="button" id=(@add) value=(addlabel) ctor="
        when($this.click) $('#' + {{ @changeform }} + ' textarea:last').after('<textarea></textarea>');
      "/>
      
          // render the save button
      &nbsp;;
      <input type="button" id=(@save) value=(savelabel) ctor="
        when($this.click) {
          var newvalues = [ ];
          $('#' + {{ @changeform }} + ' textarea').each(function() {
            var val = $(this).val();
            if(val != '') newvalues.push(val);
          });
          var msg = {{ message }};
          msg.values = newvalues;
                  msg.completed = function() { @toggle(); };
          Deki.publish({{ channel }}, msg);
        }
      "/>
  
          // render the cancel button
      &nbsp;;
      <input type="button" id=(@cancel) value=(cancellabel) ctor="
        when($this.click) @toggle();
      "/>
    </form>
  </div>
  
  // script
  <script type="text/jem">"
  when(@toggle) {
      $('#' + {{ @changeform }} + ',#' + {{ @displayspan }} + ',#' + {{ @edit }}).slideToggle();
    var resizeonedit = $('#' + {{ @resizeonedit }});
      if(resizeonedit.css('padding-top') == '0px') {
          resizeonedit.css('padding-top', '1.6em');
      } else {
          resizeonedit.css('padding-top', '0px');
      }
  }
  "</script>
  
  // styles
  <style type="text/css">"
  #" .. @resizeonedit .. " {
    padding-top: 1.6em;
  }
  #" .. @changeform .. " {
    display: none;
  }
  #" .. @changeform .. " textarea {
    width: 50%;
    float: left;
    margin-bottom: 5px;
  }
  #" .. @div .. " .cleardiv {
    height:1px;
    clear:both;
  }
  "</style>
  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova