Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Grafické řešení soustavy rovnic

Stránka naposledy upravena 10:41, 31 Bře 2010 uživatelem Radka Satrapová
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.

Rozsah přípravy: 

Zde napište zda se jedná o hodinu, blok hodin, modul nebo projekt

Popis přípravy: 

Cíle: Žák řeší podle svých možností soustavu rovnic graficky

  • Upraví rovnici na rovnici lineární funkce
  • Vytvoří tabulky
  • Narýsuje graf

Aktivity:

  1. Soustavu upravíme do tvaru dvou rovnic lineárních funkcí y =
  2. Ke každé rovnici sestavíme tabulku
  3. Sestrojíme grafy funkcí do jedné soustavy souřadnic

Odkaz

Pomůcky:

Zde napište seznam pomůcek, kteé jsou k realizaci výukové jednotky potřebné.Můžete zde vložit například odkaz na DUM nebo soubor přiložený k této stránce (např. prezentaci pro interaktivní tabuli. )

Poznámky k vazbě na RVP: 

Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.

 

 

Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova