Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jak vypadají a jak se používají chemické pomůcky a chemické sklo.

Stránka naposledy upravena 17:49, 16 Pro 2011 uživatelem Helena_Hýblová
  Obsah
  Žádné titulky

  Typ aktivity: prohlížejte si obrázky/ předměty

  Potřeby: Počítač, připojení na internet, laboratorní sklo a jiné chemické pomůcky

  Čas: 1 hodina

  Forma: jednotlivec

  Věk: 8. ročník

  Popis:  Učitel žákům vystaví pomůcky a laboratorní sklo, které budou používat v chem. laboratoři. Žáci na internetu pomocí obrázků zjistí názvy, ty přiřadí ke konkrétním pomůckám. Názvy si žáci zkontrolují s učitelem.

  Dále se podívají na praktické využití v chemické laboratoři, na animace či krátká videa, příklady pokusů. Přitom se zaměří na pozorování, z čeho jsou sestaveny aparatury, a opakují si opět elementární pojmy, které získali dříve.

  Na závěr si samostatně do sešitů zhotoví zápis. Ten bude obsahovat obrázek + název + příklad použití (může být opět nákres konkrétní aparatury).

  Žáci samostudiem získávají pojmy, mohou zároveň vidět využití v praxi např. propojení různých pomůcek (laboratorního skla) v různých aparaturách, což by pro učitele bylo velmi náročné předvést v jedné hodině. Díky tomuto získávají ucelenější pohled na dílčí poznatky a zároveň získávají přehled o využití chemie v praxi.

  Doporučení učitele k aktivitě: Nakonec je vhodné učivo společně shrnout podle zápisů žáků,popřípadě doplnit a samozřejmě zápisy zkontrolovat,abychom se vyhnuli chybám.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova