Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Měření času a délky a výpočet rychlosti

Stránka naposledy upravena 15:36, 19 Zář 2009 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
  Obsah
  Žádné titulky
  Ročník: sedmý Počet žáků: 30

  Předmět

  (vzdělávací oblast):

  Fyzika

  Člověk a příroda

  Navazuje na učivo:

     

  Rychlost, dráha  ze sedmého ročníku

  Měření času a délky ze šestého ročníku

     

  Cíle:

  • z nabídnutých měřidel vybrat to vhodné
  •  určit si postup při řešení problému
  •  spolupracovat ve skupině
  • správně provést měření

   

  Průřezová témata:

  • OSV – MR (dovednosti pro řešení problémů a rozhodování) 
  • VMEGS

  Klíčové kompetence:

  Kompetence k řešení problémů

  samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

  Kompetence pracovní
  používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

   

     

  Klíčové pojmy, generalizace a důležité otázky pro žáky:

  Podle čeho vyberu vhodné měřidlo délky?

  Podle čeho vyberu vhodné měřidlo času?

  Dokážu porovnávat rychlosti? 

     

  Pomůcky:
  měřiče času – metronom, kuchyňské hodiny, stopky, mobil (čím pestřejší nabídka, tím lépe), délková měřidla - pásmo, pravítko, úhloměr, decimetrové měřidlo (čím více, tím lépe), koloboty (boty s kolečkem, nebo něco podobného – kolečkové brusle, skateboard),
  pracovní list se zadáním, potřeby na psaní, vhodná školní chodba
   
  Plánované aktivity:  
  Opakování – celá třída: připomenutí vztahu pro výpočet rychlosti, jaká fyzikální veličeny musíme znát, abychom mohli rychlost vypočítat, čím mohu měřit čas, čím délku, připomenutí jednotek času, délky, rychlosti, povolená rychlost v obci, na různých typech komunikací                5 minut
  Zadání problému: Dodrží žák jedoucí na kolobotách na školní chodbě povolenou rychlost platící v obci?
  Diskuze s celou třídou: Co budeme potřebovat pro měření? – žáci vybírají vhodná měřidla z nabízených, diskutují, proč vyberou to vhodné, učitel diskuzi řídí                                                                                 5 minut
  Rozdělení do skupin – po 4 žácích (2 měřiči délky, měřič času, zapisovač naměřených hodnot, jden z žáků jede na kolobotách nebo si vypůjčí jezdce z jiné skupiny)
  Žáci po skupinách odcházejí na chodbu a provádějí měření – v této velké třídě náročné na čas (7 skupin á 5 min – 35 min – raději zvolit dvě chodby, pak pouze cca 20 min)
  Po měření žáci provedou výpočet, zaokrouhlí a vysloví závěr
  Hodnocení práce ve skupinách: prac. list                                        10 min
  Domácí práce: Zjistit povolené limity rychlostí v jiných evropských státech a rozhodnout, zda i tyto rychlosti jsou při jízdě na polobotách dodrženy nebo překročeny

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   Hodnocení práce ve skupině.doc
  Pracovní list pro zhodnocení skupinové práce
  34 kB10:05, 19 Zář 2009Mgr. Petra Boháčková
   Koloboty a povolená rychlost.doc
  Pracovní list pro vypracování úkolu
  55 kB09:50, 19 Zář 2009Mgr. Petra Boháčková