Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Výroba elektrické energie

Stránka naposledy upravena 20:25, 6 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

   

  Žák/žákyně:
  • Určí podle typu elektrárny způsob přeměny energie při výrobě el. energie
  • Nalezne analogii mezi jednotlivými druhy elektráren
  • Vyhledá (relevantní) informace
  • Plní svoji roli ve skupině

  Aktivity:

   

  Evokace:
  • Co víš o výrobě elektrické energie?
  Uvědomění si: Skládankové učení (4 druhy elektráren – tepelná, jaderná, vodní, větrná) (zdroj textů: ČEZ Encyklopedie energetiky)
  Vyhledat a doplnit info do tabulky (v expertních skupinách připravit řádek pro svoji elektrárnu, v domovských od ostatních zbytek)
  Typ elektrárny
  Původní energie
  Jaké zařízení vyrábí el. energii
  Př.: Solární
  slunce
  Fotovoltaický článek
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Reflexe:
  • Vyber jeden druh elektrárny a zkus popsat, jak se jeden druh energie mění na elektrickou.
  • Jak se ti dařila práce ve skupině? Jaké má taková práce výhody a nevýhody?

  Tabulku a otázky pro evokaci a reflexi lze nalézt v pracovním listu.

  Pomůcky:

  Pracovní list, texty, psací potřeby

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence k učení:

   

  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  Kompetence sociální a personální:

   

  účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PL_výroba_elektrické_energie_F8.doc
  Pracovní list - tabulka, evokace, reflexe
  30.5 kB20:21, 6 Bře 2010Mgr. Petra Boháčková