Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Traditional dishes

Stránka naposledy upravena 16:59, 14 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Keclíková, Miesbauerová, Vomáčková

  Rozsah přípravy: 

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Jazykové cíle:

  • Seznámit žáky s novou slovní zásobou, kulturními tradicemi v různých státech světa
  • Zopakovat již probraný gramatický jev (Časová vyjádření)
  • Procvičit poslech, mluvení, psaní

  Kulturní cíle:

  • Rozvoj základních znalostí o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
  • Naučit se chápat a tolerovat odlišné kultury, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
  • Učit žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání

  Aktivity:

  1. Video

  2. Pojmenuj jídla (Příloha 1)

  3. Práce s textem- anglické stravovací návyky (Příloha 2)

  • nová slovní zásoba
  • porozumění a práce s textem- Pravda/Nepravda otázky
  • „vodítko“ pro následující aktivitu
  • zdroj: Project 2: Hutchinson T., 2008,  Project 2: Oxford University Press  ISBN: 978-0-19-476415-5

  4. Převtělení se do jiné rodiny (Příloha 3)

  5. Křížovka (Příloha 4)

  Pomůcky:

  interaktivní tabule, pracovní listy

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 7. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Žák odlišuje jednotlivé kultury a jejich tradiční pokrmy; present simple; present past; vocabulary
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis; Občanská výchova

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Stránka je v těchto kolekcích:

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.