Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Traditional dishes

Stránka naposledy upravena 16:59, 14 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

    Autor: Keclíková, Miesbauerová, Vomáčková

    Rozsah přípravy: 

    2 vyučovací hodiny

    Popis přípravy: 

    Cíle:

    Jazykové cíle:

    • Seznámit žáky s novou slovní zásobou, kulturními tradicemi v různých státech světa
    • Zopakovat již probraný gramatický jev (Časová vyjádření)
    • Procvičit poslech, mluvení, psaní

    Kulturní cíle:

    • Rozvoj základních znalostí o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
    • Naučit se chápat a tolerovat odlišné kultury, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
    • Učit žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání

    Aktivity:

    1. Video

    2. Pojmenuj jídla (Příloha 1)

    3. Práce s textem- anglické stravovací návyky (Příloha 2)

    • nová slovní zásoba
    • porozumění a práce s textem- Pravda/Nepravda otázky
    • „vodítko“ pro následující aktivitu
    • zdroj: Project 2: Hutchinson T., 2008,  Project 2: Oxford University Press  ISBN: 978-0-19-476415-5

    4. Převtělení se do jiné rodiny (Příloha 3)

    5. Křížovka (Příloha 4)

    Pomůcky:

    interaktivní tabule, pracovní listy

    Poznámky k vazbě na RVP: 

    Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 7. třída
    Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
    Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
    Výstupy Žák odlišuje jednotlivé kultury a jejich tradiční pokrmy; present simple; present past; vocabulary
    Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis; Občanská výchova

     

    Klíčová slova (Upravit)
    • Žádná klíčová slova

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.