Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MKV v AJ 2014-Hodina 5 (Christmas and Passive voice)

Stránka naposledy upravena 22:12, 24 Led 2015 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Holíková, Pouzar

  Rozsah přípravy: 

  45 min

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Kulturním cílem této hodiny je dozvědět se informace o oslavách vánočních svátků v Anglii. Jazykový cíl této hodiny představuje spojení slovní zásoby s tématem vánočních svátků a procvičení trpného rodu provázaným tímto tématem. Po skončení této hodiny budou žáci umět použít trpný rod a vědět, jak se oslavují Vánoce v Anglii. 

  Aktivity:

  Učitel vysvětlí novou gramatiku – Passive voice na příkladu:

  • Jelikož angličtina nečasuje ani neskloňuje, nelze podle koncovek poznat, jestli se jedná o podmět, či předmět věty. Musíme tedy dávat pozor na slovosled: první je podmět, po něm sloveso, a za slovesem bývá předmět (či předměty).“

   

  • „V češtině tedy můžeme říct tyto dvě věty:

                               Moje maminka ozdobila stromeček.

                              Stromeček ozdobila moje maminka.

   

  • „Tyto dvě věty jsou sice víceméně stejné, avšak první věta nám říká, co maminka udělala, zatímco druhá oznamuje, kdo ozdobil stromeček.“

   

  • „V angličtině to ale takto říct nelze. Na prvním místě je vždy podmět, za slovesem vždy předmět.“

                                  „My mom decorated the tree.“

                                 „*The tree decorated my mom.“

  • „Zde by první věta vyjadřovala totéž, co výše uvedené české příklady. Druhá věta s hvězdičkou však nesmyslně vyjadřuje, že stromeček ozdobil maminku, což je samozřejmě nesmysl.“

   

  • „Jak tedy správně řekneme 'Stromeček byl ozdoben mojí maminkou,' aby byla zachována i funkce věty? Právě proto použijeme trpný rod.“

                               Maminka ozdobila stromeček. – My mom decorated the tree. - mluvíme o mamince, říkáme o ní, že ozdobila stromeček.

                              Stromeček ozdobila maminka. - The tree was decorated by my mom. - mluvíme o stromečku, říkáme o něm, kdo ho ozdobil.

  Aktivita: Učitel dále rozdá pracovní listy, žáci doplní tvar trpného rodu. (viz pracovní list)

   

  Po procvičení gramatiky a po kontrole pracovních listů učitel žákům pomocí prezentace začne vykládat o britských Vánocích:

  • Adventní období
  • Štědrý večer
  • Vánoční den (u nás Hod boží)
  • Učitel žákům řekne některá zajímavá fakta ohledně Vánoc v Británii
  • Bude objasněno jídlo, které se během Vánoc v Británii konzumuje
  • Boxing Day
  • Silvestr

  Učitel u všech těchto pojmů s prezentačním podkladem bude objasňovat a vysvětlovat o co jde.

  Zároveň důležitá je i komunikace s žáky, kdy se učitel bude neustále třídy ptát, jaký je třeba rozdíl mezi českými vánočními svátky od toho, co jim učitel prezentuje. Učitel se žáků bude ptát, jak oni slaví Vánoce, co oni jedí a co se jim třeba na Britských Vánocích líbí více, než na českých. Tím žákům lépe přiblíží britskou kulturu a tradice.

  Pomůcky: Interaktivní tabule, tabule, papíry

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 9.třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Vánoce (slovní zásoba), struktura trpného rodu
  Mezioborové přesahy a vazby Rodinná výchova, Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • kaj/mva

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   british-christmas-pouzar-holikova.pptx
  Prezentace na Vánoce
  1122.68 kB14:49, 24 Led 2015Lenka Hessová
   passive-pouzar-holikova.pptx
  Pasivum
  52.46 kB14:49, 24 Led 2015Lenka Hessová
   worksheet-pouzar-holikova.docx
  Pracovní list
  12.72 kB14:49, 24 Led 2015Lenka Hessová