Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vzpoura v aktovce

Stránka naposledy upravena 10:55, 30 Pro 2010 uživatelem Milena Králová

  Autor: Mgr. Veronika Prouzová

  Rozsah přípravy: 

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák zobrazí vlastní představu toho, jak by to vypadalo, kdyby věci v aktovce oživly, kam by šly, co by dělaly apod.

  Výtvarná technika:

  Kresba tuší kolorovaná vodovými barvami

  Motivace:

  „Bylo jednou jedno děvčátko, které se jmenovalo Natálka. Natálka byla velice nepořádná. Zatímco ostatní děti nosily sešity srovnané v deskách, svačinu zabalenou v sáčku a krabičce, tužky a pastelky v penále, holčička házela věci do aktovky tak, jak jí přišly pod ruku. O své věci se nikdy nijak nestarala. Sešity nedávala do desek, byly pomačkané, špinavé, polité šťávou a mastné od svačiny. Tužky v penále byly olámané, ořezávátko se ztratilo v hromadách zbytečných věcí a odpadků, které měla Natálka v aktovce. Jednoho dne Natálka vyletěla ze školy takovou rychlostí, že svoji tašku zapomněla ve škole. A to se nemělo stát! Všechny její věci totiž oživly, a protože se jim takové zacházení přestalo líbit, rozhodly se, že se vzbouří a Natálce utečou...“

  Co myslíte, že bylo dál? (Utekly Natálce všechny věci? Vrátily se někdy? Polepšila se Natálka? atd.)

  Jak asi vypadá taková oživlá věc? Co může dělat?

  Zadání:

  Představte si, že by i vám věci v aktovce oživly a zkuste nakreslit, co by asi dělaly.

  Pomůcky:

  Výkresy A3, štětce, špejle, tuš, vodové barvy, kelímek na vodu, igelit na lavici (podložky), zástěry na převlečení

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 1. a 2. vzdělávací období
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů
  Integrace průřezových témat osobnostní a sociální výchova
  Výstupy

  Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom       v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace. Žák poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti. Zvládá přiměřeně ředění a míchání barev. Rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor.

  Mezioborové přesahy a vazby Člověk a jeho svět

   


  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova