Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pohyb rostlin – animace z fotografií ve výtvarné výchově

Stránka naposledy upravena 11:29, 4 Srp 2012 uživatelem Markéta_Slachová
  Obsah
  Žádné titulky

  Tento příspěvek obsahuje praktické pokyny pro realizaci animace z fotografií v rámci výuky výtvarné výchovy. Tuto aktivitu jsem uskutečnila na ZUŠ ve spolupráci se spolužačkou Veronikou Stojanovovou, a to v rámci pedagogické praxe při studiu navazujícího magisterského studia (obor výtvarná výchova).  

  Aktivita je určena pro žáky ve věku 9 až 13 let (3. až 7. třída). Zadání tématu a obtížnost lze však přizpůsobit i pro starší žáky. Je tedy vhodná pro žáky ZŠ na 1. a 2. stupni a žáky ZUŠ.

  Žáci by během aktivity měli pochopit základní principy animovaného filmu a osvojit si práci s digitálním fotoaparátem a programem Windows Movie Maker. Zároveň by měli také citlivě výtvarně pracovat s materiálem, samotnými objekty animace. Žáci budou pracovat ve skupince, důležitá je tedy i vzájemná komunikace a společná tvorba. Učitel, který bude chtít tuto aktivitu realizovat, by měl mít potřebnou znalost práce v programu Windows Movie Maker, umět pracovat s digitálním fotoaparátem a předem si nastudovat principy animovaného filmu. Výstupem je video – animace z fotografií se zaměřením na jeho výtvarnou podobu.

  Námět: Pohyb rostlin – vytvořit animaci z fotek, výtvarné pojetí.

  Časový rozsah: ideálně dva vyučovací bloky po 3 vyučovacích hodinách.

  Organizace: Učebna s volnou plochou na podlaze – pro pracovní podložky, na kterých bude probíhat focení snímků. A počítačová učebna či notebooky v běžné učebně. Skupinová práce (ideálně 3-4 žáci)

  Nutné pomůcky: Učebna, digitální fotoaparát, stativ, multimediální počítač s programem Windows Movie Maker, pracovní podložka, materiály potřebné k animaci (ústřižky látek, vlny, barevné knoflíky, barevné papíry, ovoce a zelenina apod.).

  Klíčová slova: digitální fotoaparát, práce se snímky, práce s předlohou, pohyb rostlin, video, animace objektu.

  Motivace: vybraná videa na youtube.com dokumentující pohyb rostlin v čase – jejich růst.

  Povídat si s žáky o tom, že odlišujeme pohyby aktivní (vykonávají rostliny samy) a pasivní způsobené vnějšími faktory (vítr, voda, gravitace, živočichové).

  Zadání: Vytvořte krátkou animaci z fotografií na téma pohyb rostlin v přírodě za použití různorodých materiálů (ústřižky látek, vlny, barevné knoflíky, barevné papíry, ovoce a zelenina apod. Jako podklad je vhodný například papírový karton, lepenka). Vyrobte si vlastní papírový obal na DVD, který výtvarně ztvárníte duchu tématu animace.

  Cíl osobnostně-sociální: spolupracovat ve skupině, dokázat se domluvit, vytvořit jednotný styl vzhledu animace.

  Cíl vzdělávací: pochopit principy animovaného filmu, osvojit si práci s fotoaparátem a stativem, práci v programu Windows Movie Maker.

  Zadáme žákům téma pro jejich tvorbu vlastní krátké animace – pohyb rostlin. Budeme si povídat o tom, že i rostliny se vlastně pohybují. Odlišujeme pohyby aktivní (vykonávají rostliny samy) a pasivní způsobené vnějšími faktory (vítr, voda, gravitace, živočichové).

  Výstupy RVP:

  RVP - Animační techniky digitálním fotoaparátem

  kompetence RVP: Multimediální výchova, Výtvarná výchova, Začlenění digitálních technologií do výtvarné výchovy.

  Postup:

  1) Seznámíme žáky se základními principy animovaného filmu. Vhodná je diskuze na téma: Jaké znáte animované filmy, jak myslíte, že vznikají? Pustíme několik krátkých ukázek pro lepší pochopení.

  2) Zadáme žákům téma pro jejich tvorbu vlastní krátké animace – pohyb rostlin. Budeme si povídat o tom, že i rostliny se vlastně pohybují. Odlišujeme pohyby aktivní (vykonávají rostliny samy) a pasivní způsobené vnějšími faktory (vítr, voda, gravitace, živočichové).

  http://www.youtube.com/watch?v=LICDb8nM5rs

  http://www.youtube.com/watch?v=dTljaIVseTc

  http://www.youtube.com/watch?v=8s_fpRUqpuE

  3) Žáci si vymyslí jednoduchý příběh/děj, který se bude v jejich animaci odehrávat, vymyslí si také název animace.

  4) Připravíme si plochu pro animování - pracovní podložku (karton, barevný papír, deska). Na stativ upevníme digitální fotoaparát. Dále si připravíme materiály (látky, papírky, provázky atd..), ze kterých budou žáci tvořit a přemisťovat to, co se na animační ploše bude odehrávat.

  5) V hledáčku digitálního fotoaparátu si vybereme část/výřez ve kterém se bude děj animace odehrávat. Naznačíme si ho tužkou na pracovní podložku. Během pořizování snímků tento výřez neměníme.

  6) Jeden žák bude fotit, ostatní žáci ze skupiny tvoří na animační ploše, samozřejmě se mohou i prostřídat. Důležité je však dávat pozor, aby se pořídil snímek vždy, když se nějaký z objektů na ploše přemístí, a to i jemné detaily, ve výsledném videu se tak vyvarujeme výrazným skokům v pohybu objektů.

  7) Takto se nafotí celý příběh.

  1.jpg

  8) Stejným způsobem se nafotí i název animace a titulky (jména dětí ze skupiny).

  9) Skupinky žáků se přesunou k počítači a stáhnou si do něj pořízené fotografie. Otevřeme si program Windows Movie Maker a vytvoříme video.

  Fotografie řadíme v pořadí: název animace/příběh – titulky/jména dětí. Poslední snímek může být název školy, třída a rok výroby. Při tvorbě titulků je dobré snímek se jménem několikrát duplikovat.

  10) Vybereme vhodnou hudbu či zvuky které vložíme v programu Windows Movie Maker k animaci.

  11) Animace – krátké video se vypálí na DVD disc.

  12) Každý žák si může vyrobit svůj obal na DVD s námětem souvisejícím s animací. Vhodná je skládací papírová krabička, kterou následně žáci pokreslí, pomalují či polepí tak aby vizuálně korespondovala se samotnou animací.

  Výsledná animace: http://www.youtube.com/watch?v=ZNULgYnYKWI

  Get Adobe Flash player

  Klíčová slova
  • animace objektů
  • pohyb rostlin
  • video

  Soubory 4

  SouborVelikostDatumAutor
  1.jpg
  Obr. 1
  132.42 kB16:11, 3 Srp 2012Pavlína Hublová
   2.jpg
  Obr.2 Název animace – Koloběh přírody
  2.67 MB11:21, 4 Srp 2012Markéta_Slachová
   3.jpg
  Obr.3 Snímek z titulků – jméno žákyně ze skupinky
  2.74 MB11:21, 4 Srp 2012Markéta_Slachová
   4.jpg
  Obr.4 Závěrečný titulek KONEC
  2 MB11:21, 4 Srp 2012Markéta_Slachová