Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Památky České republiky

Stránka naposledy upravena 14:38, 11 Ún 2014 uživatelem Mgr. Lubomír Šára

  Autor: Lubomír Šára

  Rozsah přípravy: 

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Tvorba plakátu, ilustrace jako výrazový prostředek. Poznávání významu reklamy v životě člověka. Týmová spolupráce (tříčlenné týmy).

  Aktivity:

  Motivace

  Své rodiče, známé a kamarády pozveme na návštěvu památek v České republice. Zkusíme vytvořit plakát, který představí známé památky a naláká nás k jejich návštěvě.

  Postup:

  1) Společně si prohlédneme ilustrace z encyklopedií a knih věnovaných památkám v naší vlasti. Porovnáme výrazový styl jednotlivých ilustrátorů.

  2) Společně v jednotlivých týmech vytvoříme plakát zvoucí k poznávání památek České republiky.

  3) Na čtvrtku formátu A1 nakreslíme hranice naší vlasti. Vymyslíme a dekorativně zpracujeme slogan zvoucí k návštěvě památek.

  4) Na jednotlivé menší barevné papíry kreslíme významné památky – hrady, zámky, kláštery… Na každý papír jednu památku. Je vhodné se v týmu poradit, které památky budeme zpracovávat, aby byly z různých míst naší republiky.

  5) Památku vystřihneme a nalepíme na velkou čtvrtku na správné místo v hranicích naší vlasti, kde se nachází.

  6) K památce můžeme připsat její jméno, zapsat můžeme i vtipný slogan.

  7) Takto postupně zaplníme čtvrtku A1, výtvarně zpracujeme také pozadí (suchý pastel). Pozor na hlavní reklamní slogan, aby v pozadí nezanikl.

  8) Práci představíme ostatním spolužákům, společně ji zhodnotíme. Poté naše práce vystavíme na školní chodbě jako pozvánku k návštěvě památek.

  Pomůcky:

  čtvrtka A1, barevné papíry, tužky, fixy, suché pastely, nůžky, lepidlo

  Další odkaz:

  http://pataci.hu.cz

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. vzdělávací období
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence pracovní, k řešení problémů, komunikativní
  Integrace průřezových témat mediální výchova, osobnostní výchova
  Výstupy  Žák nalézá a uplatňuje vhodné prostředky pro své vyjádření. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formou pro prezentaci.
  Mezioborové přesahy a vazby Člověk a jeho svět, jazyk a jazyková komunikace
  Klíčová slova
  • památky
  • propagační plakát
  • reklama
  • Česká republika

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   100.jpg
  památky ČR
  129.35 kB14:42, 11 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
   102.jpg
  památky ČR
  163.08 kB14:42, 11 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
   98.jpg
  památky ČR
  114.64 kB14:42, 11 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára