Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Květina z neznámé planety

Stránka naposledy upravena 22:11, 12 Ún 2014 uživatelem Pavlína Hublová

  Autor: Lubomír Šára

  Rozsah přípravy: 

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Chápání odlišností uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné podoby světa. Porovnávání různých interpretací vizuálně obrazného vyjádření - zdroj jeho inspirace.

  Aktivity:

  Motivace

  Jaký rozmanitý vzhled mohou mít různé druhy květin? Popustíme uzdu své fantazii. Společně objevíme úplně nové květiny z neznámé planety. Jak vypadají? Jakého vzrůstu dosahují? Co potřebují k životu? Mají nějaké zvláštní schopnosti (umí mluvit, zpívat, lítat, přemisťovat se)?

  Postup:

  1) Nejdříve si povídáme o květinách, ukážeme si různé druhy květů a listů.

  2) Na kancelářské papíry si tužkou načrtneme několik nápadů, z nich poté sestavíme konečnou podobu své květiny.

  3) Tu překreslíme na čtvrtku.

  4) Kresbu co nejlíp zpracujeme černým fixem.

  5) Ke stínování použijeme šrafování, tečkování, vzory, ornamenty, černě vybarvené plochy, různé tloušťky fixu.

  6) Plochy obrázku co nejvíce vyplníme, abychom získali co nejvýraznější kresbu.

  7) Na zvláštní papír vymyslíme a napíšeme jméno naší květiny a její stručnou charakteristiku. Tento list nalepíme na rub čtvrtky.

  8) Při předvedení své práce vzniklou rostlinu představíme jménem a charakteristikou.

  9) Hodnotíme fantazii při zpracování i předvedení. Pochopitelně oceníme i zpracování.

  Pomůcky:

  bílá čtvrtka A4, černý fix tenký i silnější, tužky, kancelářské papíry, atlasy rostlin, lepidlo

  Další odkaz:

  http://malotridka.ic.cz
  http://malotridka.wz.cz

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. vzdělávací období
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence pracovní, komunikativní
  Integrace průřezových témat environmentální výchova
  Výstupy Pozná různé druhy linií a jejich výrazové možnosti. Využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar.Rozvíjí svou fantazii a představivost.
  Mezioborové přesahy a vazby Člověk a jeho svět

   

  Klíčová slova
  • Kresba
  • květina

  Soubory 5

  SouborVelikostDatumAutor
   118.jpg
  květina z neznámé planety
  107.82 kB14:13, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
   120.jpg
  květina z neznámé planety
  90.42 kB14:13, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
   38a.jpg
  květina z neznámé planety
  163.15 kB14:12, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
   39.jpg
  květina z neznámé planety
  141.9 kB14:12, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
   41a.jpg
  květina z neznámé planety
  124.94 kB14:12, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára