Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Chameleon

Stránka naposledy upravena 14:28, 11 Ún 2014 uživatelem Mgr. Lubomír Šára

  Rozsah přípravy: 

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Práce s vodovými barvami - vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti, míchání barev. Rozvoj pozorovacích schopností, smyslu pro řešení plochy s využitím barevných prvků.

  Aktivity:

  Motivace

  Chameleon je pozoruhodný živočich. Má velmi zajímavou schopnost splynout s okolím, skrýt se před ostatními. Pojďme se podívat na fotografie chameleonů v encyklopediích. Všimněme si tvarů jejich těla. Kde žijí? Proč mění barvy a splývají s okolím?

  Postup:

  1) Vymyslete jednoduchý vzor a celou čtvrtku A3 pomalujte vodovými barvami tak, aby vám na ní vznikly tyto vzory.

  2) Na čtvrtku A4 nakreslete obrys chameleona. Pokud vám zbyde místo, nakreslete si sem další menší chameleony.

  3) Všechny nakreslené chameleony vybarvěte stejným vzorem, jako máte pozadí na velké čtvrtce.

  4) Chameleony vystřihněte a přilepte je na velkou čtvrtku tak, aby nebylo na první pohled patrné, kde jsou. Namalované pozadí na velké čtvrtce musí být před nalepením suché.

  5) Černou fixou domalujte detaily.

  6) Při předvedení a hodnocení naší práce mohou ostatní spolužáci hledat sedící chameleony.

  Potřebný materiál a pomůcky:

  Bílá čtvrtka A3 a A4, vodové barvy, sada štětců, kelímek s vodou, nůžky, lepidlo, tužka, černý fix
  obrázky chameleonů (encyklopedie).

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 1. a 2. vzdělávací období
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů
  Integrace průřezových témat osobnostní a sociální výchova
  Výstupy Žák užívá v plošném vyjádření linie i barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu k celku. Poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti. Rozvíjí své pozorovací schopnosti. Zvládá přiměřeně ředění a míchání barev. Rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor.
  Mezioborové přesahy a vazby člověk a jeho svět
  Klíčová slova
  • Malování
  • barva
  • vzor
  • živočich

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   92_v.jpg
  chameleon
  101.89 kB10:47, 30 Črvec 2010Mgr. Lubomír Šára
   93_v.jpg
  chameleon
  86.02 kB10:47, 30 Črvec 2010Mgr. Lubomír Šára
   94_v.jpg
  chameleon
  82.07 kB10:47, 30 Črvec 2010Mgr. Lubomír Šára