Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jablíčkový den

Stránka naposledy upravena 20:04, 25 Srp 2009 uživatelem Pavlína Hublová

  Nápady bez ladu a skladu:

  • jablko.JPGříkanka/básnička/rozpočitadlo;
  • vytrhávání z bar. papíru, lepení skupinových jablíček (šablona);
  • ochutnávání různých druhů;
  • barva, tvar, velikost, název různých druhů;
  • počítání jablek která jsou na stromě a která spadla;
  • O jabloňce;
  • vývoj jablka: pupen - květ - plod;
  • Kouleko se koulelo - písnička;
  • hádanky;
  • ...

   

  Základní údaje

  Věk 1. (2.) ročník ZŠ
  Počet žáků plná třída (26 žáků)
  Délka jednodenní (dvoudenní) akce
  Formy práce hromadná, skupinová, samostatná
  Prostředí třída, chodba před třídou, (školní zahrada)
  Termín září - říjen

   

  Aktivity, které by měly tematickému dni předcházet

  Motivace

  "Nejdřív je to bílé a voňavé, potom zelené a kyselé, nakonec červené a sladké.

  Co je to?"

  Žáci mohou:

  • ukázat na obrázek/jít k obrázku - předpokládá se, že je ve třídě/na tabuli několik obrázků ovoce včetně jablka;
  • zvolit písmenko ze zásobníčku, kterým slovo začíná (2. ročník);
  • každý má na stole obrázky různého ovoce, zvolí jeden, vezme jej do ruky a stoupne si;
  • ...

  Následující diskuzní kruh

  Učitel přinese jedno jablko. Pošle ho po kruhu a nechá žáky odpovídat na některé otázky:

  • Co se ti vybaví, když se řekne "jablko"? (ještě před tím, než bude učitel posílat jablko po kruhu)

  • Jakou barvu má jablíčko? Znáš jablíčka, kterou mají jinou barvu?

  • Jakou chuť má jablíčko? Co ti připomíná? Jíš rád jablíčka?
  • Jaký tvar má jablíčko? Co ti připomíná?
  • Co si vybavíš, když držíš v ruce jablíčko? Nějakou událost, příhodu? Vyprávěj nám ji.
  • Co bys chtěl jablíčku říct? Líbí se ti? Máš na něj chuť?
  • ...

  "Ráda bych den ... věnovala právě jablíčkům. Prosím, přineste si z domova na ten den nějaké, abychom si ho ve škole mohli pěkně prohlédnout. 

  Těším se, že nám jablíčka odhalí některá svá tajemství."

   

  Jablíčkový den

   

  Úvodní aktivita

  Děti si schovají svá jablíčka do rukou (popř. pod trička) a sednou si do kruhu. Učitel by měl mít nějaká jablka pro děti, které zapomenou.

  Zopakujeme si jména a naučíme se říkanku:

  Všichni: Malé bílé prsty, co nám nesou v hrsti? (žáci mají svá jablíčka v klíně a pohybují všemi deseti prsty);

  Všichni: Rozevři je, maličko! (žáci natáhnou všechny prsty a otočí dlaněmi vzhůru);

  Učitel (nebo zvolený žák): Petříku!

  Všichni: Nic v nich není? (všichni krouží zápěstím, pouze vyvolaný žák - zde Petřík - chytá své jablko a schovává je do dlaní);

  Petřík: Jablíčko! (ukáže své jablko)

  Pokud žák zná druh svého jablka, může ho dětem říct. Jinak může o svém jablíčku říct cokoli (viz otázky z motivačního kruhu).

  Skupinky: Žáci se pokusí vytvořit skupinky podle různých znaků - velkost, barva, tvar.

   

  Počítání s jablíčky

  Pořadí aktivit bude třeba ještě změnit!

  Divadélko

  Žáci pomocí početního divadélka tvoří slovní úlohy a společně počítají. Nejprve řekne učitel 2 - 3 slovní úlohy na stejnou početní operaci, pak vyzve žáky, aby se pokusili formulovat svou úlohu.

  Divadélko: domek, sluníčko, 5 jablek červených, 5 jablek zelených.

  Příklady formulací:

  • Na louce stojí domeček, Nad ním svítí žluté sluníčko. Vlevo od domečku leží dvě zelená jablíčka. Vpravo od domečku leží jedno červené jablíčko. Kolik jablíček je u domečku? Jaký příklad k tomu patří (2. ročník)? Můžeš mi zopakovat, co máš zobrazené ve svém divadélku?
  • Babička přinesla v košíku 3 červená jablíčka. Jedno jablíčko bylo ale nahnilé a musela ho vyhodit. Kolik jablíček má teď babička v košíku?
  • V trávě leželo pět jablíček. Dvě byla zelená. Kolik jablek bylo červených (2. ročník)?
  • Sestavte si svou slovní úlohu. (žáci pak povídají svou slovní úlohu, ostatní mají připravená kolečka, kterými úlohu zobrazují)
  • ...

  Počítání s kolečky

  Kolečka mohou velmi dobře zastupovat jablíčka. Můžeme využít ke společné aktivitě v kruhu.

  Pomůcky: kolečka pro každého žáka (počet je závislý na ročníku a znalostech žáků), strom (nebo mísa) namalovaný na balicím papíru (lze nahradit zelenou látkou nebo zelenou kružnicí).

  Žáci sedí v kruhu a drží si v ruce daný počet koleček (např. 5). Postupně přistupují ke stromu, pokládají tam zvolený počet koleček = jablíček a ptají se, např.:

  • Položil jsem 2 kolečka/jablíčka na strom, kolik koleček/jablíček mi zbylo v dlani?
  • Kolik je teď na stromě koleček/jablíček celkem? (učitel musí počet koleček regulovat s ohledem na znalosti žáků)
  • Koleček bylo na stromě 8, dvě spadla (žák přesune 2 kolečka z 8 mimo strom). Kolik jablek zůstalo na stromě?
  • Stoupne si tolik žáků, kolik jablek je na stromě/pod stromem.
  • ...

  Interaktivní tabule

  Jablickovy_den_3.jpegPři práci s IT musí učitel dbát na to, aby byly opravdu zapojeny VŠECHNY děti. Jestliže jeden žák ovládá program na tabuli, ostatní si znázorňují (např. kolečky, PET víčky, kartami s puntíky apod), zapisují nebo zvedají karty s řešením.

  Aktivita v podstatě kopíruje předchozí dvě, proto není třeba se o ní dál rozepisovat. Využíváte otázky/pokyny, které jste nestihli nebo neprocvičili dostatečně.

  Příprava ke stažení v přílohách.

  Pracovní list

  Učitel může využít pracovní list pro samostatnou práci, popř. k domácímu procvičování.

  PL obsahuje 3 strany. První stranu lze využít v obou ročnících (v 1. ročníku je třeba, aby učitel/rodič předčítal instrukce), druhá strana je založena na skládání vět ze slov a přepisu, tj. pro 2. ročník, na třetí straně žáci hledají shodné obrázky, tj. pro 1. ročník.

  Pomůcky: pracovní list, psací potřeby (pero, pastelky)

  Motivace:

  Počasí se vydařilo a děti si vyrazily na procházku. Šly očesat jablka ze sadu blízko školy. (práce s první stranou listu)

  Co s načesanými jablky? Děti si jablka odnesly domů a maminky z nich uvařily kompot. Chceš vědět, jak maminky postupovaly? (Žáci seřadí slova ve správném pořadí a přepíší věty na řádky. Věty pak očíslují tak, aby popisovaly pracovní postup)

  Pracovní list ke stažení v přílohách.

   

  Relaxační chvilka

  Odpočinek lze zařadit podle potřeby. Nemá dané pořadí.

  Pohyb s říkankou

  Chladno již vane po sadě (žáci stojí, zvednou ruce a kývají se/otáčejí se jako stromy ve větru),

  jablíčka voní v zahradě (žáci dělají před tělem velké kruhy celýma rukama - "velká jablíčka").

  Ťukl jsem se jen do čela (žáci si opatrně ťuknou do čela)

  a písnička mi zazněla (přiloží dlaně k uším, poslouchají, jestli nezazní písnička):

  Koulelo se a koulelo (kolébka na zemi nebo převalování vleže)

  a ještě koulí se (stále kolébka nebo převalování).

  Ač se mi věřit nechtělo (dřep, otáčení hlavou doleva a doprava),

  už je tu na místě (narovnat, úsměv).

  Písnička

  Návrhy písniček

  • Pod dubem za dubem (měla jedna dvě červená jablíčka, dala jedno mně...)
  • Koulelo se, koulelo (červené jablíčko...)

  Svačina

  Před přestávkou jablíčka učitel každému žákovi rozkrojí a všichni si prohlédnou vnitřek. Pokud žáci chtějí, mohou se vyjádřit k tomu, co vidí. Můžeme rozříznout "podél", abychom si prohlédli rozmístění jadýrek s ohledem na následující tvorbu. Můžeme také ale některá jablka rozříznout tak, abychom viděli "hvězdičku".

  jablko2.JPGPři rozkrajování můžeme použít říkanku:

  Už krásný podzim podává

  jablka sladká, voňavá.

  Vezmi si jedno do dlaní

  a kousni: dobré chutnání!

   

  Pohádka

  Po přestávce může učitel přečíst pohádku pro zklidnění. Opět by se měla tematicky vztahovat k jablíčkům. Já využiji pohádku O posledním jablíčku (Šottnerová, D.: Léto a podzim. Olomouc, Rubico 2006, s. 38 - 39).

  Další možné pohádky:

  • O jabloňce
  • ...

  Po přečtení pohádky by měl následovat rozhovor, kladení otázek, popř. dramatizace.

   

  Ruční tvorba s jablíčky

  Mozaika Jablíčko

  Ze starého výkresu vystřihneme tvar jablka. Tužkou vyznačíme po obvodu okraj, který zůstane nepolepený. Dovnitř pak nalepujeme mozaikově kousky papíru vhodných barev. (Šottnerová, D., s. 97)

  Obměna: Na takto polepené jablíčko (bez okraje) nalepíme ještě jedno, tentokrát s vystřiženou dužinou (prostřihované). (Kulhánková, A.: Nejlepší nápady pro děti. Havlíčkův Brod, Grada 2006, s. 14 - 15.

  Jablko s jádřincem

  Žáci si zvolí vhodný barevný papír a vystřihnou tvar jablka. Na jádřinec použijí novinový papír, jádra mohou namalovat nebo nalepit z černého papíru, popř. použít semínka. (Šottnerová, D., s. 97)

  Podzimní jabloň

  Razidla: Na kousek polystyrénu si předkreslíme list ze stromu. Nožíkem vyřízneme. Na rytí můžeme použít rydlo nebo nůžky.

  Pozadí: Na balicí papír A2 otiskujeme razítka listů, která natíráme vodovkami. Po zaschnutí listů nalepíme strom.

  Strom: Z hnědého papíru vytrháváme proužky a lepíme je postupně do tvaru kmene na potištěný balicí papír. Podle šablony vystřihneme z barevného papíru jednoduchá jablíčka a přilepíme je na strom. Na závěr můžeme celý obraz nalepit na barevný plakát, tím vytvoříme barevný rám. (Kulhánková, A., s. 20 - 21)

  Modelování

  Není třeba příliš rozvádět. Můžete vymodelovat misku (provázková technika) a do ní různé tvary, barvy i velikosti jablíček.

   

  Co tu ještě chybí?

   

  Soubory 5

  SouborVelikostDatumAutor
   Jablickovy den - pracovni list.pdf
  pracovní list
  159.7 kB19:05, 23 Srp 2009Pavlína Hublová
   Jablickovy_den.notebook
  příprava na SMART Board
  525.79 kB17:19, 23 Srp 2009Pavlína Hublová
   Jablickovy_den_3.jpeg
  ukázka z přípravy na SMART Board
  177.75 kB17:19, 23 Srp 2009Pavlína Hublová
   jablko.JPG
  jablko - čtenář
  74.28 kB15:28, 23 Srp 2009Pavlína Hublová
   jablko2.JPG
  jablko a motýl
  60.54 kB15:28, 23 Srp 2009Pavlína Hublová