Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bramborový den

Stránka naposledy upravena 14:16, 20 Pro 2011 uživatelem Jana Kne?ová

  Nápady bez ladu a skladu:

  • počítání s bramborami;
  • staročeské hry s bramborami;
  • povídání o bramborách - jak se k nám dostaly;
  • bramborový keř - vzhled,  vybarvování jedlých částí;
  • hádanky, říkanky;
  • vymýšlení pohádky;
  • tvorba z brambor - razítka;
  • pečené brambory (kuchyňka);
  • ?

  Pomůcky

  • brambory - každý žák 5 ks;
  • vytisknuté mandaly;
  • penály;
  • plastové lahve naplněné třeba víčky z PET lahví.

  Motivace

  "Máme takovou slepičku,  která snáší vajíčka pod zem.  Co je to?"  lidová

  "Neřeknu ti, i když vím, co zem snáší na podzim. Kokodáká slepička:
  "Země snáší vajíčka!"
  M. Černík

  "Naříkají hospodyňky, když mě zlobí mandelinky. Naříká i hospodář, když mě málo okopáš. Naříkají kuchaři, když se málo povaří. Co je to?"
  Děkuji Andy009 za nápad. P.H.

  Povídáme si o bramborách

  Historie - zdroje

  Šottnerová, D.: Léto a podzim - zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry. Rubico, Olomouc 2006, s. 21.

  Bramboriáda - slavnosti brambor. In: Pastelka. 2009, roč. XI., č. říjen, s. 35-40.

  Pozorujeme

  V kroužku si všichni žáci  před sebe položí své brambory. Každý si je prohlédne a pokusí se vybrat zajímavý tvar. Řekne, co mu připomíná. Ostatní mohou komentovat. 

  Volba Miss brambora

  Miss brambora.jpgJak by měla vypadat nejhezčí brambora? Pokusíme se společně formulovat kritéria hodnocení nejhezčí brambory. Každý žák pak "nominuje" jednu ze svých brambor do soutěže Miss brambora. 

  Žáci si vezmou ze sady karet s čísly číslice 1 a 2. Které číslo je větší? Které číslo dáme bramboře, která je nejhezčí? Které číslo dáme bramboře, která je také hezká? Každý žák přiloží své dvě karty ke dvěma vybraným bramborám.

  Odhadujeme, kde bude nejvyšší výsledek. Učitel/šikovný žák může přepočítat. Slavnostní předání diplomu majiteli Miss brambory (viz příloha).

  Reflexe aneb Jak to bylo doopravdy

  Z této sekce jsme splnili vše. Akorát jsem ji rozdělila na dvě části. Miss brambora proběhla až po matematické a pohybové části...

  Počítáme

  Hra na kouzelníka

  Každý žák nechá nějaké brambory před sebou, nějaké dá za sebe. Žáci ukazují na kartách s čísly, kolik brambor má žák za sebou.

  Počítej poslepu

  Polovina žáků sedí v kroužku, polovina si vezme své brambory a jde vně kroužku. Vytvoří dvojice - sedící + stojící. Stojící dá do rukou za zády spolužákovi určitý počet brambor. Sedící musí říct, kolik brambor dostal do rukou. Stojící potvrdí/oznámí chybný odhad a požádá o opravu. Stojící se pak posunou o několik dětí směrem po kruhu. Vyzkoušíme asi 3x, pak se sedící vymění se stojícími a opakujeme.

  Porovnávej

  Každý žák rozdělí své brambory na dvě hromádky. Přiloží k hromádkám karty s číslicemi. Vloží mezi ně znak pro porovnávání. Přečte "zápis". Zopakujeme 3x.

  Sčítej

  Každý žák si zvolí počet brambor, které bude používat, a rozdělí své brambory na dvě hromádky. Mezi hromádky vloží znak pro sčítání. "Přečte", co vidí.

  V následujících kolech žáci "čtou" to, co vidí u souseda vlevo/vpravo nebo u určeného spolužáka.

  Na závěr můžeme přiložit karty s číslicemi a vytvořit celý příklad na sčítání (i s výsledkem).

  Reflexe aneb Jak to bylo doopravdy

  Děti byly usezené, takže jsme využili brambory ke koulení.

  Nejprve jsme dali do středu našeho kruhu plastovou lahev (naplněnou víčky z PET lahví) a děti se měly trefovat. Za jedno ťuknutí = jeden bod. Kdo lahev shodil, v dalším kole se neúčastnil. Děti sčítaly získané body.

  Po velké přestávce jsme si vzali 6 lahví a zahráli jsme si bowling na chodbě. Každý si zvolil 3 brambory a už to létalo. Zábava skvělá. Každý si počítal shozené "kuželky". V druhém kole děti sčítaly jednoduchá čísla (až do 11), ale zvládli jsme.

  Pohybové hry a písničky

  Koulela se ze dvora

  Koulela se ze dvora  (motáme rukama „klubíčko“)
  takhle velká brambora. (zvedneme ruce nad hlavu) 
  Neviděla, neslyšela, (rukama si zakryjeme oči, pak uši)
  že na ni padá závora. (mávneme rukou) 
  „Kam koukáš, ty závoro!“(uděláme „ty,ty,ty“)
  Na tebe, ty bramboro. (ukážeme na sebe)
  Kdyby tudy projel vlak, (rukama děláme mašinku)
  byl by z tebe bramborák!“
  (dlaněmi plácáme o sebe) 

  Děkuji Andy009 za nápad. P.H.

  Princeznička na bále

  1, 2, 3, 4, 5, cos to Janku...

  Reflexe aneb Jak to bylo doopravdy

  Pohybovou hru Koulela se ze dvora jsme si dali na zklidnění. Ale celým dnem nás provázela "hymna" Slunéčko zachází za hory - uváděla každou novou aktivitu. Děti si k ní vymyslely i pohyb.

   

  Fotografie z realizovaného dne (2,5 vyučovací hodiny)

  brambory v půlkruhu

  bramborovy_den.JPG

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Hublová Pavlína

   

  improvizované kuželky

  bramborovy_den-5.JPG

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Hublová Pavlína

   

  takhle se hraje bowling

  bramborovy_den-9.JPG

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Hublová Pavlína

   

  volba Miss brambora

  bramborovy_den-10.JPG

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Hublová Pavlína

   

  vzniká bramborová mandala

  bramborovy_den-15.JPG

  Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Hublová Pavlína

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 8

  SouborVelikostDatumAutor
   bramborovy_den-10.JPG
  volíme Miss brambora
  188.09 kB20:24, 31 Říj 2009Pavlína Hublová
   bramborovy_den-15.JPG
  bramborová mandala na uklidnění
  288.04 kB20:24, 31 Říj 2009Pavlína Hublová
   bramborovy_den-5.JPG
  improvizované kuželky
  281.73 kB20:22, 31 Říj 2009Pavlína Hublová
   bramborovy_den-9.JPG
  bowling
  517.14 kB20:22, 31 Říj 2009Pavlína Hublová
   bramborovy_den.JPG
  půl kruhu s přinesenými bramborami
  256.7 kB20:22, 31 Říj 2009Pavlína Hublová