Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tvary

Stránka naposledy upravena 18:55, 13 Bře 2010 uživatelem Milena Králová

  Rozsah přípravy: 

  2 - 3 vyučovací hodiny

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • rozlišování a pojmenování tvarů
  • rozvoj představivosti a fantazie
  • numerace v oboru 0- 20
  • sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 bez přechodu přes desítku
  • rozvoj spolupráce a kooperace v malé skupině
  • osvojování komunikačních pravidel
  • využívání neverbální komunikace

  Aktivity:

  Motivace - při motivaci učitel využije pracovní listy k matematické pátračce

  Aktivity

  1. matematická pátračka - žáci pracují samostatně, vyplňují pracovní listy

  2. kooperativní činnost - třída je rozdělena do 4 skupin, které mají 3-5 členů. Pracujeme kooperativní technikou "Metoda čtyř barev", tzn. každá skupina má jeden papír jiné barvy se zadáním. První skupina má vypsat cokoliv z jejich okolí, co jim připomíná kruh a kde se vyskytuje kruh. Druhá skupina totéž s trojúhelníkem, třetí se čtvercem a čtvrtá s obdélníkem. Mají minutu na psaní. Jakmile dopíší, posílají svůj barevný papír další skupině a obdrží jiný od jiné skupiny s jejich zadáním. Dopisují, co je dále napadne.Ve chvíli, kdy se ke skupině vrátí jejich papír, přečtou si, co ostatní dopsali, popřípadě vyškrtnou, s čím nesouhlasí a zdůvodní proč. Podle počtu členů vyberou jeden předmět ze seznamu, který je možno pantomimicky ztvárnit. Každý žák před ostatními předvádí svůj předmět, co se s ním dělá, k čemu slouží apod. Ostatní hádají.

  3. Práce s IT

  1. snímek - žáci pracují ve skupinách, sledují první snímek na tabuli a do pracovního listu (viz soubor) dopisují počty čtverců dle barev na prvním snímku. Každý dopisuje jeden, střídají se

  2. snímek - žáci sledují stále pracují ve skupinách, sledují další snímek s příklady sčítání kruhů, zapiší příklady a výsledky do PL, zapisují po jednom, střídají se

  3. snímek - skupinová práce pro tři děti ve skupině

  - žáci vytvářejí slovní úlohy dle vzoru na přiloženém PL. Tato činnost má tři fáze - jedno z dětí nakreslí grafické znázornění, druhé dopíše příklad, třetí zapíše odpověď

  - v těchto fázích se děti střídají

  Pomůcky:

  •  pracovní list matematická pátračka + psací potřeby
  • interaktivní tabule, přiložené pracovní listy k IT

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 1. st. ZŠ 1. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy
  • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa
  • nachází v realitě jejich reprezentaci
  • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
  • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
  • využívá základní standardní funkce počítače a přídavných zařízení
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   mat. tvary.notebook
  soubor na interaktivní tabuli
  199.59 kB06:05, 13 Ún 2010Mgr. Petra Stanjurová
   tvary - PL k inter.tab.doc
  pracovní listy k interaktivní tabuli
  60 kB06:05, 13 Ún 2010Mgr. Petra Stanjurová