Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Den s koloběžkou

Stránka naposledy upravena 17:36, 27 Lis 2012 uživatelem Pavlína Hublová

  Název předmětu (vzdělávací oblasti): Prvouka (Člověk a jeho svět)

  Cíle:

  Základy dopravní výchovy. Vytváření množin, porovnávání dvou množin. Seznámení s okolím školy              z hlediska dopravní bezpečnosti. 

  Pomůcky:

  Učebnice (lze nahradit jinými s odpovídajícím obsahem), pracovní listy:

  Další pomůcky:

  • obrázky dopravních značek z okolí školy;
  • koloběžky (přinesou si žáci);
  • kužely;
  • švihadla;
  • kartička (řidičský průkaz) s obrázkem např. zajíce na kole a možností vyplnění jména, třídy žáka, razítek (volná políčka podle počtu úkolů) a podpisu;
  • terčík pro učitele, reflexní vesta alespoň pro 2 žáky;
  • lékárnička
  Plánované aktivity:
  1. Rozhovor v kruhu

  Každý žák dostane pracovní list (Šimonovy pracovní listy 12, aktivita 1). Žáci si prohlížejí, učitel vypravuje/čte text. Žáci ukazují Pozorku, Zákaz, Vypravěče a zajíce.

  Co by se mohlo stát, kdyby zajíc přelezl zábradlí a vběhl do silnice plné aut? Kudy má vést správná cesta? - Žáci ukáží prstem... přesun do lavic.

  2. Pracovní list (Šimonovy pracovní listy 12, aktivita 1)

  Žáci zeleně vyznačí správnou cestu zajíce přes silnici. Pojmenují přechod.

  Učitel ukáže obrázky Pozorky, Zákazu a Vypravěče. Žáci vyhledají na obrázku a správně vybarvují (učitel také).

  Jaký tvar mají zákazové značky? - učitel ukáže vybarvený Zákaz. Žáci hledají stejný tvar na obrázku, vybarvují podobně (červený okraj).

  Jaký tvar mají výstražné značky? ... stejně

  Jaký tvar mají informativní značky? ... stejně

  Správné splnění pracovního listu = první razítko do průkazu (platné budou pouze, když bude mít všechna razítka).

  3. Závody skřítků na kolech (Matematika 1, s. 9)

  Práce s učebnicí. Náměty také v Metodice pro učitele.

  Správné splnění úkolů = razítka do průkazu (platné budou pouze, když bude mít všechna razítka).

  4. Dopravní značky v okolí školy

  Učitel rozloží obrázky dopravních značek na zem. Žáci jsou v kruhu. Snaží se značky roztřídit (mohou si na pomoc vzít pracovní list) na zákazové, výstražné a informativní.

  Pokusí se značky pojmenovat, popř. s pomocí učitele.

  Vycházka do okolí školy:

  • žáci vysvětlí význam reflexních znaků na oblečení a reflexní vesty
  • žáci se snaží identifikovat/pojmenovat/zařadit dopravní značky, kolem kterých vede procházka; získávají za to razítka do průkazu
  • praktický trénink chování na přechodu pro chodce (pokud to dopravní situace dovolí); učitel používá terčík
  5. Závody zručnosti v jízdě na koloběžce

  Na školním hřišti učitel společně s žáky připraví jednoduchou trasu závodu zručnosti. Cílem je pečlivě projet trasu bez pádu a nárazů. Rychlost se neměří!

  Před začátkem soutěže ukáže učitel lékárničku a vyvodí s žáky její smysl. Mohou se podívat dovnitř a okomentovat obsah. Zdůrazníme bezpečí a pozornost při jízdě.

  Závodem lze některým žákům doplnit počet razítek (jel/a opravdu velmi pečlivě, zaslouží si ... razítek).

  6. Vyhodnocení ve třídě

  Žáci postupně získávali razítka do průkazu. Snažíme se, aby měli  všechna políčka zaplněna. Pokud to nevyjde, připravíme si jednoduché otázky, např. nad obrázkem z pracovního listu.

  Vyhodnocení proběhne v kruhu

  • O čem jsme si povídali během celého dne? Proč?
  • Nastane nějaká změna při tvé cestě do školy?
  • Na co si budeš dávat pozor při cestě do/ze školy?
  • Jaký jsi měl/a pocit při jízdě zručnosti? Kdo byl vítězem? (všichni, protože jsme splnili všechny úkoly a snažili jsme se)
   Další možné náměty a zdroje:

  https://sites.google.com/site/pepousuvweb/home/nauky

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova