Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tématický blok - CO SI OBLÉKÁME

Stránka naposledy upravena 18:26, 27 Srp 2011 uživatelem Bohunka Trelová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Autor: Bohunka Trelová

  Charakteristika: Do mateřské školy přicházejí mnohdy děti, které si oblékají svetr naruby, obouvají pravou botu na levou nohu, neumějí si natáhnout kalhoty, nepoznají si své věci… Zvládnutí sebeobsluhy je však důležité pro sebevědomí dítěte. Napomoci mohou hry a činnosti vztahující se k oblékání a obouvání a upevňující tak získané znalosti a dovednosti.

  Doba trvání: jeden týden

  Přípravné aktivity:

  • výroba rámu s osnovou pro tkaní (součást projektu Zaměstnání a řemesla)
  • výroba dekoračních papírů (otisk pomačkaného ubrousku namočeného v barvě)
  • vystřižení a dokreslení „převlékací“ panenky
  • výroba tiskátek z netradičních materiálů (nalepeno na kouscích dřevěných špalíků – krajka, stočený provázek, vlnitý papír, kousek polystyrénu, …)
  • popisování částí oděvu při oblékání během dne

  Dílčí cíle vzdělávání, které byly plněním projektu naplňovány:

  Biologická oblast

  • Rozvíjet všechny smysly
  • Znát názvy částí těla
  • Mít potřebu upraveného zevnějšku
  • Zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky

  Psychologická oblast

  • Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi       (barva, tvar, velikost, druhy materiálů, …)
  • Hodnotit své chování
  • Poznat shodu, podobnost, rozdíl
  • Záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost
  • Vytvořit si pozitivní vztah k umění

  Interpersonální oblast

  • Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou
  • Umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku

  Sociálně-kulturní oblast

  • Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě
  • Uplatnit svou dovednost ve prospěch MŠ

  Environmentální oblast

  • Mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou (výroba plátna z rostliny)
  • Aktivně hledat řešení

   

  První den

  Pomůcky: barevné provázky, podložky z hříbečkové mozaiky, leporelo Z. Milera „Jak krtek ke kalhotkám přišel“

  Postup: Hrajeme si s panenkami, děti je převlékají k různým příležitostem – do divadla, do školky, na hřiště apod. Všechny části oblečení popisujeme.

  Starší děti procvičují „vyšívání“ barevnými provázky na podložce hřibečkové mozaiky.

  V herně předčítám dětem pohádku „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Pro lepší pochopení doplněno obrázky z leporela, dětem jsem tak měla možnost alespoň částečně přiblížit postup výroby plátna. Děti pak pohybově ztvárnily postavy z příběhu – housenku, žábu, čápa, ježka, pavouka, mravence, raka, ptáka rákosníka. Pohyb jsem doprovodila hrou na klavír.

  Ukázala a předvedla jsem dětem model kolovrátku, na kterém se kdysi soukaly nitě.

   

  Druhý den

  Pomůcky: prádelní koš s různým oblečením, zrcadla, kartony s vyrobenými „převlékacími“ panenkami (dva kartony tvrdého papíru velikosti cca 15 x 10 cm sešitými po okrajích k sobě sešívačkou, horní okraj volný, na přední části kartonu vystřižen tvar šatů, k nim dokreslen tvar postavy, tzn. hlava, ruce a nohy)

  Postup: Děti vyrábějí papírové kartičky ozdobené různými dekorativními prvky, které pak vkládáme do kartiček s předkreslenou panenkou. Využíváme vyrobených tiskátek a dekoračních papírů (viz výše). Panenka v kartónu má pak pokaždé jiné šaty.

  Hra na manekýny, děti se převlékají do připravených šatů, využívají „šperky“, které mají k dispozici, prohlížejí se v zrcadle, předvádějí se ostatním. Nakonec se děti – manekýni seřadili, všímali jsme si rozdílů ve velikosti oblečení – procvičení pojmů malý x velký, větší x menší, krátký x dlouhý, kratší x delší.

  Třetí den

  Pomůcky: čtvrtky tvrdého i měkkého papíru (barevného časopisu), loutky, maňásek krále a princezny, nahrávka taneční hudby

  Postup: Děti si volně hrají s loutkami, příležitostně chci po nich názvy částí oblečení loutek. Seznamuji děti s písní „Botičková princezna“ prostřednictvím improvizované scénky s maňásky, která vykreslila děj. Poté si děti vyslechly pouze zpěv písně a snažily se jej srovnat se scénkou.

  Uspořádali jsme královský bál (jako v ději písně) – improvizace na taneční hudbu.

  Vyrábíme střevíčky z tvrdého papíru pro Botičkovou princeznu. Malým dětem předkládám vystřižený tvar, starší si jej vystřihují samy. Na takto vystřižený střevíček děti nalepují bambulku z pomačkaného měkkého papíru. Některé děti si svůj střevíc i pomalovaly.

   

  Čtvrtý den

  Pomůcky: vzory částí oděvu z tvrdého papíru (kabát, kalhoty, boty, čepice, tričko, …), kreslící a malířský materiál, lepidlo, maňásek kočičky oblečené v roztrhaném kabátku, archy balicího papíru

  Postup: Děti si na koberci hrají s vícefunkčním hadrovým panákem, na kterém mají možnost procvičit si různé druhy zapínání – knoflíky, druky, zipy, tkaničky, …

  Výstup s maňáskem kočičky v roztrhaném kabátku doprovázené říkankou „Macek lezl ze vrátek, roztrhal si kabátek…“

  U pracovního stolu si děti obkreslují různé druhy oblečení, vystřihují je a vybarvují. Protože některé děti si zvolily k vybarvování barvy, museli jsme čekat na zaschnutí.

  Výroba koláže z vystřižených oděvních prvků. Děti je nalepovaly na arch balicího papíru tak, aby na sebe navazovaly (kabát, kalhoty, boty…), poté dokreslily hlavu, ruce a detaily. Vzniklo tak pár „kamarádů“ na nichž jsme si opět procvičili znalost částí oděvu a obuvi.

   

  Pátý den

  Pomůcky: již dříve vyrobené rámy s natlučenými hřebíky, silná barevná vlna, prádlová guma, tenké šátky

  Postup: u pracovního stolu děti „tkají“ plátno – natahují cik cak barevnou vlnu na rám s hřebíky, barvy vln střídají. Starší děti zkoušejí „opravdové“ tkaní na osnovách, které jsem jim připravila namotáním jutového špagátu na tvrdý lepenkový papír.

  V herně natahuji cik cak od stropu k podlaze prádlovou gumu. Vytvořila se tak stěna s různě velkými oky, která protínala hernu na dvě poloviny. Vzniklo „plátno“, z dětí byly „jehly s nití“, které musely plátno prošít (prolézt jednotlivými oky), aniž by se dotkly gumy. Propletením nitě (provázku) v horních ocích jsem dětem pomáhala.

  Za stěnou z gumy vznikl kouzelný svět – svět legrace a veselí. Sedáme si do kruhu, zouváme si  papuče (včetně ponožek), dáváme je na jednu hromadu doprostřed kruhu a pomocí prstů na nohou si předáváme šátek jeden druhému. Poté si každý poslepu vybere dvě papuče a obuje si je. Pokud děti nešvindlovaly, měly každou bačkoru jinou. Užili jsme si tak spoustu legrace.

   

  Další aktivity, které se přenesly do dalších dnů:

  • proplétání barevných provázků, proužků krepového papíru mřížkou dětské ohrádky
  • proplétání provázků plotem na školní zahradě
  • výroba „botičkové princezny“ z písně v životní velikosti s využitím PET lahví a starých kusů oblečení
  Klíčová slova
  • předškolní vzdělávání
  • tematické vyučování