Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Zimní klubíčko

Stránka naposledy upravena 13:35, 30 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky

1. Sněží - učitelka dětem čte příběh o zimě a sněhu.

2.Sníh - pohybové cvičení, cvičení na uvolňování ruky - děti předvádějí, jak sněží, jak koulejí sněhovou kouli apod.

3. Rozhovor - Co vše děláme v zimě? Jaké známe zimní sporty?

4. Koulování - pohybová hra (soutěž) -  Děti zmačkáním bílých papírů používaných do kopírky vyrábějí sněhové - papírové koule. Třída je lanem rozdělena na dvě poloviny. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každé družstvo je na jedné polovině třídy. Každé dítě má dvě sněhové koule. Na povel se družstva začnou navzájem koulovat. Na další povel se hra zastaví a učitelka spočítá počet koulí na obou polovinách třídy zvlášť. Družstvo, které má na své polovině méně koulí, vyhrává.

5. Cvičené se sněhovou koulí - Běh, pochod s koulí - přehazování z jedné ruky do druhé různými způsoby - koule studí.....

6. Hra na mrazíka - honička. Jedno dítě je mrazík, běhá mezi ostatními a dotykem ruky děti zmrazí. Učitelka chodí mezi dětmi se šablonou sluníčka a koho se dotkne, toho odmrazí. Dítě pomalu taje, postupně se začíná pohybovat, až se nakonec rozběhne k ostatním dětem.

7.Vánoce a ozdoby- rozhovor o vánočních ozdobách, o jejich výrobě. Vykreslování připravené ozdoby.

8. Zpěv koled - s doprovodem Orffových nástrojů.

9. Hledej vločku - plastovou či papírovou vločku učitelka schová v prostoru třídy a děti ji hledají. Kdo najde, schovává.

 

Pomůcky:

- příběh o zimě, lano, papíry na sněhové koule

- modrý klobouk pro mrazíka, šablona sluníčka

- nastříhané vánoční ozdoby, pastelky

- koledy, Orffy

Klíčová slova
  • program pro MŠ, klubíčko