Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Barevné klubíčko

Stránka naposledy upravena 12:55, 30 Říj 2010 uživatelem Milena Králová

  Rozsah přípravy:

  max. 1 hod.

   

  Popis přípravy:

  - vystřižení barevných kartiček z barevných papírů

  - kresba barevných autíček a garáží

  - příprava pracovních stolů pro kreslení

  - v jedné části třídy jsou nachystány obruče, v druhé části třídy je lano se zvonečkem

  - učitelka má také po ruce připraven (prádelní) koš s dalšími pomůckami: stuhy, kartičky s barvami, popletené omalovánky, cedulky s autobusy a garážemi

  Cíle: Rozvoj smyslového vnímání, rozlišování barev, poznávání jednoduchých obrazců různých znakových systémů, uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností, rozvoj jemné motoriky

   

  Aktivity:

  1. Každé dítě od učitelky obdrží barevnou stuhu ( modrou, zelenou, růžovou, žlutou, či jiné 4) a tu si uváže kolem ruky, do vlasů apod.

  2. Barevné kuličky - Každé dítě má svou barvu - představuje barevnou kuličku - a svou obruč jako důlek. Děti - kuličky různě pobíhají v prostoru. Na signál učitelky se utíkají schovat do svého důlku - obruče. Kdo důlek nenajde - vypadává ze hry. Obruče postupně odebíráme, až zůstane pouze jedno dítě.

  3. Barevné kartičky - Učitelka ukazuje dětem kartičky s barvami a děti určují, o jakou barvu se jedná a uvedou něco, co má takovou barvu.

  4. Kreslení - Děti vykreslují připravenou omalovánku tak, aby nebyly barvy pravdivé (zelené sluníčko apod.)

  5. Hra na pastelky - Děti jsou stále rozděleny do 4 skupin dle stuh, které mají u sebe. Sedí v kruhu, jeden je uprostřed a vyvolává barvy (hraje se jako hra Ovocný koš). Např. postaví se růžové a modré pastelky, sednou si žluté, kleknou si zelené apod. Děti se nesmějí splést.

  6. Barevné autobusy: Děti jsou stále ve čtyřech skupinách dle barev. Každá barva stojí v rohu místnosti a děti z této skupiny představují barevný autobus (drží se za pasy - had). Učitelka stojí uprostřed, má cedulky s barevnými autobusy a s barevnými garážemi. Děti reagují na cedulky. Pokud učitelka zvedne růžový autobus, děti, které představují tento autobus, jezdí po prostoru......

  7. Honička - Děti si odváží své stuhy a dají si je za kalhoty - jako ocas. Jeden je honič a staží se dětem stuhy ukrást. I děti, které přijdou o stuhu, běhají dál.

  8. Prolézání - Každé dítě si opět vezme svou stuhu do ruky. Přes celý prostor je nataženo lano a uprostřed zvoneček. Děti se plazí s nataženou rukou se stuhou a podlézají pod lanem. Lano se postupně snižuje, ale zvoneček nesmí zazvonit. Pokud zazvoní, dítě vypadává ze hry.

  Pomůcky:

  - barevné stuhy, obruče dle počtu dětí

  - malé kartičky s různými barvami

  - omalovánky a pastelky

  - nakreslená barevná autíčka a garáže

  - lano a zvoneček

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  Předškolní vzdělávání
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy

  - zachovávat správné držení těla
  − zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné   způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí )
  − koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
  − vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
  − vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zrakově - tvary, barvy, symboly)

  - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem )
  Mezioborové přesahy a vazby  

  Autor: Petra Stanjurová

  Na přípravě dále spolupracovali: 

  Klíčová slova
  • klubíčko
  • program pro MŠ