Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jak jsme přišli na svět

Stránka naposledy upravena 19:22, 16 Srp 2011 uživatelem Iveta Burešová

   

  Cíl:

  Mít povědomí o tom, jak dítě přichází na svět a jak se o něj po narození starat (s přihlédnutím k věku dětí).

   

  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  2. Předškolní vzdělávání -> Činnostní a občanské kompetence -> zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
  3. Předškolní vzdělávání -> Sociální a personální kompetence -> dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
  2. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Sebepojetí, city, vůle -> uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
  3. předškolní vzdělávání -> Dítě a společnost -> pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

  Nabízené činnosti:

  Než přijde děťátko na svět:

  • Obrázky vývoje – rostlina, kuře. Řazení dle posloupnosti, nalepování obrázků na pruh papíru, vybarvování.
  • Poslech příběhu pro předškolní děti z knihy MUDr. Karla Bečky Jak jsme přišli na svět.
  • Prohlížení obrázků, encyklopedií na téma: jak dítě přichází na svět.
  • Hra se slovy – tvoření mužského a ženského příjmení podle obrázků (hruška, lopata, jahoda...): po svatbě.
  • Poslech písničky z CD Pavla Nováka Jak jsme přišli na svět – rozhovor o textu: Jak to bylo v písničce?
  • Hra Na těhulky – děvčata s overbaly pod tričky. Chlapci hrají tatínky, starají se o maminku (rozhovory o tom, jak se chovat k těhotným maminkám, co se smí a nesmí).
  • Tatínkové pomocí stetoskopu (trychtýř) poslouchají srdíčko děťátka.
  • Příprava na narození miminka – vyhledávání obrázků: co všechno potřebuje miminko.
  • Kresba tuší, kolorovaná temperovou barvou: u maminky v bříšku

  Narození miminka:

  • Zpíváme ukolébavky, připravujeme postýlku pro miminko, vymýšlíme jméno.
  • Prohlížíme si fotografie přinesené z domova: když jsem se narodil.
  • Grafomotorický cvik – dolní oblouk: houpání miminka.
  • Staráme se o miminko – koupání, přebalování panenky, cvičení s panenkou.

   

  Tento blok jsme realizovali ve smíšené třídě dětí 3–7letých. Děti si prakticky vyzkoušely, jak je třeba se starat o miminko, než se narodí i po jeho narození. Následoval blok Moje maminka směřovaný ke Svátku maminek.

   
   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 8

  SouborVelikostDatumAutor
   CIMG3019.JPG
  "těhulky"
  1169.28 kB19:33, 16 Srp 2011Iveta Burešová
   CIMG3043.JPG
  poslech srdíčka "děťátka"
  1351.82 kB19:33, 16 Srp 2011Iveta Burešová
   CIMG3075.JPG
  kresba tuší "U maminky v bříšku"
  1096.79 kB19:41, 16 Srp 2011Iveta Burešová
   CIMG3076.JPG
  výsledek výtvarné práce
  976.95 kB19:35, 16 Srp 2011Iveta Burešová
   CIMG3078.JPG
  narodilo se miminko
  1232.04 kB19:37, 16 Srp 2011Iveta Burešová