Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

19.- 22.10

Stránka naposledy upravena 07:21, 19 Říj 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Way To Win 8

  Day
  Goals
  Activities
  Common and group Individual, Homework
  TUE


  LB

  learned vocabulary: 

  really hard, train, coach, shout, to win, good form, We may win, You might be right, hope, What`s on?, rugby, climbing, golf, swimming, windsurfing, visit, riding, get, get up, ask, worry, need

  learned grammar: 

  • Podmínková věta I,
  • Vyjádření přání a dotazu na přání pomocí would like What would you most like to do? I would like most to...
  Opakování probrané slovní zásoby U2  -  Opakování přítomného času prostého, podmínkových vět - Učebnice str. 19/4, 19/3 - práce ve dvojicích - navazující aktivita: What would you most like to do? I would like most to... Zápis slovíček do slovníčku včetně výslovnosti pomocí slovníku. Učení slovíček.
  LA    
  WED


  LB:

  learned vocabulary:

  competition, looks good, What`s on? I'd like to watch. Could we turn over to...

  Athletics, tall player, goal keeper, point, to pass, match, a basket,  set,

   Učebnice str. 20/ 6 - reading TV programme and talking about it, Writing dialog - používání would like, a zkrácené formy 'd like

  Listening about sports

   

  LA: reappear, beach soccer, over take, leave behind, holding second place, taller, shorter, free throw, referee, crowd, tackle

     
  FRI

  LB: Opakování slovní zásoby uplynulého týdne

   Poslech písně We are the champions - práce s textem písně  Učebnice
  • str.19/ 5
  • str. 21/4
  LA    
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova