Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jaro na louce

Stránka naposledy upravena 09:57, 23 Kvě 2012 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  1. 1.  

   

  Měsíc: květen

  Týden: 21. 5. - 25. 5. 2012

  Třída: Velká sluníčka

  Uč.: Gondeková M.

  Dilčí vzdělávací cíle:

  • osvojovat si poznatky o pohybových schopnostech
  • rozvoj jazykových dovedností
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou
  • rozvoj přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
  • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému

  Vzdělávací nabídka:

  cvičení na hřišti:

  • hudebně pohybová hra "hlava, ramena, kolena, palce"
  • pohybová hra "Včelka a motýlek" - na zemi jsou položené barevné kytičky, děti létají kolem a když se zastaví píseň, děti si stoupají jen na ty květiny (barvu), kterou určí paní učitelka
  • hudebně pohybová hra "Věnečky" podle CD1

  - určování rostlin a hmyzu podle encyklopedií a herbářů

  - malba tiskařskými barvami na motivy: motýl, květina, včela, beruška

  - báseň "Motýlek" -

  Letí, letí motýlek,

  má pár velkých křidýlek.

  Nektar z květů saje,

  se včelkou si hraje.

  (Michaela Gondeková)

  - píseň "Slunéčko" - počítání teček, rytmická deklamace

  - pracovní list Kytička

   

  Pobyt venku:

  - pojmenování a sledování květin na poli a louce

  - environmentální vycházka do širšího okolí školy (louky, remízky, pole) za účelem určování života na louce a na poli

  - volné hry dětí v přírodě

   

  Pomůcky:

  CD přehrávač, kabel, CD, barevné kytičky, knihy, encyklopedie, hrebáře, válečky, šablony květin a hmyzu, tiskařské barvy, podložka, hadr, olej

   

  Doplňující programy a další aktivity:

  23. 5. - plavání Žatec - 8. lekce

  24. 5. - výlet MŠ - Podkrušnohorský zoopark Chomutov + statek Stará ves - environmentální výchovně - vzdělávací program