Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jaro už je tu - 1. týden

Stránka naposledy upravena 18:22, 11 Dub 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: JARO UŽ JE TU

  Podtémata:

  Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období

  Okno počasí - dozvědět se mnoho zajímavého a nového o počasí a vztah k ročnímu období

  Klíčové kompetence:

  - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

  - chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • cvičení s míčem (míč = sluníčko)
  • překážková dráha (boj se zimou a hledání klíčů jara, každé dítě si za cvičení vyslouží jeden svazek klíčů)
  • píseň Volám Tě sluníčko - pohybové vyjádření písně + kresba sluníčka - vystřihování
  • písně, ve kterých se vyskytuje nějaký druh počasí (Prší, Foukej, foukej, Maluje sluníčko, . . .)
  • grafomotorické cvičení klíč - jednotažka
  • pohybová hra - "Slunce, voda, blesk" (hra č. 77)
  • relaxace Sluníčko (děti leží na zemi ve tvaru sluníčka - hlavy mají u sebe, nohy jsou paprsky, slunce bude brzy vstávat proto pošle jeden paprsek, aby se podíval za obzor, zda už přichází den - dítě se prochází po třídě, když se dotkne dalšího dítěte, tak se stává paprskem a první dítě si lehá na své místo)

  Dítě a jeho psychika

  • posilování přirozených poznávacích citů
  • společným povídáním a nasloucháním druhého opakovat poznatky o jaru podle obrazového materiálu
  • rozlišování a pojmenování různých druhů a změn v počasí (nástěnný obrázek se symboly počasí) - diskuse a manipulace s obrázky
  • pracovní list -počasí
  • kolektivní logopedie č. 13 a 14
  • říkadlo Zimo, táhni pryč - rytmická deklamace slov, určování počtu slabik ve slovech - práce se bzučákem, hledání shodných teček jako je počet slabik v daných slovech
  • odemykání jarní brány - logické myšlení - postupování v mapě podle toho, kdo dostal jaký svazek klíčů, každý se dopracuje k jedné barvě, podle barvy, každé dítě najde jeden symbol jara, který bude ukrytý někde ve třídě, který se bude lepit okolo (předkreslené) jarní brány, až budou okolo brány všechny symboly, bude brána odemčená a začne jaro !!!
  • řazení obrázků posloupnosti (děj na obrázku)

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj dovedností důležitých pro navázání a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
  • hudebně pohybová hra - vyskoč míčku, poběž míčku
  • hra Zlatá brána
  • píseň Přišlo jaro - taneček ve dvojicích 
  • činnost ve skupinkách - společné povídání u jednoho obrázku (jaro) popisování situací a následná dramatizace nějaké části obrázku

  Dítě a společnost

  • rozvoj schopnosti projevovat se autenticky
  • malba na téma - počasí (temperami)
  • poslech četby - O sluníčku/Pavel Příhoda - následná diskuse o příběhu (nebo příběh Když prší - Eduard Petiška)
  • práce na tabuli - spojování shodných obrázků počasí

  Dítě a svět

  • rozvoj poznatků o základních přírodních jevech
  • prohlížení knih a encyklopedií, vyhledávání jarních obrázků a různých projevů počasí na obr. 
  • určování počasí (každý den), na nástěnném obrázku ve třídě otočit ručičkou na symbol počasí, který zrovna dnes je
  • video pohádka Takové divné počasí

  Pobyt venku:

  - pozorovat změny v přírodě vlivem počasí, co vše je součástí přírody a co vytvořil člověk

  - hry na zahradě MŠS, spontánní hry

  Pomůcky:

  klavír, noty, rytmické nástroje, papírové klíče, provázky, tunel, lavička, kloboučky, horolezecká stěna, žebřiny, kameny, stopy, míče, IT, notebook, nástěnný obraz s počasím, knihy, encyklopedie, časopisy, kniha Malý čtenář, čtvrtky, kelímky, štětce, tempery, obrázky jara, obrazový materiál, obrázky posloupnosti, brána, symboly jara v obálkách, mapa k jaru, barvy ťupací, lepidla, bzučák, říkadlo, rytmické nástroje, kol. log. pracovní listy, grafom. cvičení - jednotažka - klíč, čtvrtky, pastelky, nůžky

   

  Doplňující programy a další aktivity:

  2. 3. - divadlo v Mostě - Vodnické putování

  Videa:

  Relaxační chvilka - Sluníčko

   

  Get Adobe Flash player

  Autor: Michaela Gondeková

  Pohybová hra - Slunce, voda, blesk

  Get Adobe Flash player

   Autor: Vendula Fidlerová

  Fotografie:

  mapka pro klíče, která nás dovede k odemčení jarní brány

  01032010.jpg

  zkoumání klíčů

  01032010(001).jpg

  a hrajeme!

  01032010(003).jpg

  barvení klíčů, podle toho, k jaké barvě nás dovedl

  01032010(005).jpg

  jarní brána

  02032010(007).jpg

  obálky s ukrytými symboly jara

  02032010(006).jpg

  zapečetěné obálky, které budou děti hledat

  02032010(010).jpg

  šablona klíčů

  02032010(011).jpg

  svazky klíčů

  02032010(012).jpg

  klíče, které již mají své majitele

  02032010(013).jpg

  lepení nalezených symbolů podle barev, kolem jarní brány

  03032010(004).jpg

  pohybové vyjádření písně Volám Tě sluníčko

  02032010(003).jpg

  sluníčka dětí

  02032010(001).jpg

  02032010(002).jpg

  brána odemknuta

   08032010(001).jpg

  08032010(004).jpg

  Obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

  Závěr:

  Vzhledem k tomu, že tento týden byly u nás jarní prázdniny a do MŠ chodilo jen málo dětí, tak veškeré aktivity pojící se k podtématu Jak vypadá jaro, přesouvám i do dalšího týdne.   

  Soubory 20

  SouborVelikostDatumAutor
   01032010(001).jpg
  zkoumání klíčů
  366.34 kB19:07, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   01032010(003).jpg
  a hrajem
  364.6 kB19:07, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   01032010(005).jpg
  k jaké barvě jsme došli podle klíčů
  335.83 kB19:07, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   01032010.jpg
  mapka pro klíče
  328.94 kB19:07, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   02032010(001).jpg
  sluníčka dětí
  328.04 kB19:09, 3 Bře 2010Michaela Gondeková