Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

VV1 - s prvky artefiletiky

Stránka naposledy upravena 19:46, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Obsah stránky:

  Zdroj inspirace

  Slavíková, V., Slavík, J., Eliášová, S.: Dívej se, tvoř a povídej! Portál, Praha 2007. ( zkratka DPT)

  Ukázka (září)

  Skok do pohádky (archy balicího papíru, voskovky, obrázky pohádkových bytostí, barevné papíry, lepidlo) ... DTP 99
  Jak cestují barvičky (papír A6, voskovky, lepidlo, čtvrtka A3, štětce, vodovky, kelímky na vodu) ... DTP 39
  Šaty pro stromy (čerstvé podzimní listí, kaštany, žaludy, šípky apod.) ... DTP 105
  Práce s časopisem nebo tvorba pomůcek

  Výstupy

  Žák:
  • rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,tvary, barvy, objekty);
  • porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků;
  • v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném uspořádání, tvary, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace;
  • interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření;
  • na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil.

  Bohužel nemohu najít v upravovatelném formátu, tak nabízím alespoň ke stažení v pdf.

  Klíčová slova
  • Artefiletika
  • Výtvarná výchova
  • tematický plán

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   VV - 1r.pdf
  Žádný popis
  90.76 kB19:46, 21 Srp 2011Pavlína Hublová