Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

TV - 1. ročník

Stránka naposledy upravena 20:57, 20 Říj 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc

  Týden

  Rušná část
  Průpravná část
  Hlavní část
  Závěrečná část

  Září

  1. týden

  - seznámení s řádem v tělocvičně, bezpečností, chováním v ní i mimo

  - oděv a obuv do TV

  - seznamovací hry

  - nástup - jednořad

  - pořadová cvičení

  - povely - nastoupit, končit, pozor, pohov...

  - cvičení prostná

  - protahování těla

  - nácvik správného držení těla

  - názvy částí lidského těla a jejich polohy při správném držení těla

  - obraty

  - hry na uklidnění

  - nástup, pozdrav, hodnocení

  2. týden

  - nástup

  -opakování povelů

  - orientační běh v terénu - orientační běh v terénu  
  3. týden

  - nástup, jednořad

   - motivace k hlavní části, honičky

  - rozcvička s míči

  - manipulační cvičení s míči

  - průprava pro nácvik hodu

  - držení, kutálení, vyhazování, kroužení, předávání apod. míče jednotlivcem i ve dvojici

  - přihrávky rukou nahoru

  - kompoziční a vyrovnávací hry, nástup, pozdrav, hodnocení
  4. týden - míčové hry - horká brambora, pokládaná - kondiční cvičení, posilování svalových skupin

  - nácvik fází hodu s míčem v tělocvičně i venku

  - hod z místa, z chůze, z běhu, spojení běhu s odhodem

  - hod kriketovým míčkem

  - relaxace v přírodě

  Říjen

  1. týden

  - nástup, pozdrav, vyslovení cíle hodiny - cvičení v družstvech, závody kolem met

  - základy první pomoci, přivolání pomoci, důležitá telefonní čísla, obsah lékárníčky, rozpoznání druhu zranění

  -konkrétní ukázky ve dvojicích s lékárníčkou i v terénu s použitím improvizačních pomůcek

  - rozhovor

  - hra na otázku a odpověď

  2. týden - autovaná - rozcvička zaměřená na protahování všech svalových skupin

  - kondiční cvičení s míči, švihadly a jiným náčiním

  - kondiční cvičení na nářadí

  - cvičení ve dvojích - zrcadlo, spolužák

  - kruhová cvičení na stanovištích

  - vzájemné hodnocení žáků

  - relaxace s hudbou
  3. týden - cvičení v přírodě

  - správné chování na hřišti i v přírodě, oděv a obuv do přírody, chování ve veřejném dopravním prostředku

  - určování významu dopravních značek

  - orientační běh v lese s testem

  - improvizace "Jak se chovám v přírodě" čpatně i správně, "Co musí dodržovat chodec, cyklista"

  - Hodnocení scének a orientačního testu

  - táborák - založení, bezpečnost, úklid

     
  4. týden - nástup, dvojřad, hra na sochy - rozcvička pod vedením dětí

  - nácvik nízkého a polovysokého startu

  - běh na 60 m

  - vytrvalostní běh 10 min

  - hra na molekuly

  Listopad

  1. týden

   - nástup, pozdrav, míčová bitva - rozcvička s netradičním náčiním

  - posilování a hry s netradičním náčiním, výroba náčiní z látky, papíru i plastu

  - hry a soutěže s kolíčky na prádlo

  - minifotbal a minibasketbal s papírovými míčky

  - protahování s netradičním náčiním
  2. týden - hry s gymbaly

  - rozcvička na gymbalech

  - cviky pro udržení rovnováhy

  - akrobacie

  - průpravná cvičení pro kotoul vpře i vzad

  - průpravná cvičení pro stoj na rukou

  - kotouly a stoj, tvorba akrobatické sestavy

  - pravidla  a hra miniházené

  - poslech a relaxace s hudbou
  3. týden - horká brambora - rozcvička s krátkými tyčemi a se švihadly

  - houpání, vis, přitahování, správné držení těla na hrazdě, náskok do vzporu

  - přešvihy ze shybu stojmo

  - estetické provedení cviků

  - minibasketbal - pravidla a hra

  - dětská jóga
  4. týden - hra Vpřed nebo vzad - step aerobik

  - přitahování, různé způsoby chůze, přeskoky přes lavičku

  - chůze a cvičení na kladince s dopomocí i bez

  - estetické provedení, seskok s kotoulem

  - pravidla minifotbalu, fair play, role ve hře

  - hra na hadrové panáky

  Prosinec

  1. týden

  - běh kolem met - závod - dřepy, poskoky, výskoky, skoky přes švihadlo

  - přeskok přes kozu, náskok na švédskou bednu

  - nácvik odrazu z můstku i trampolíny

  - odraz jednonož i obounož, náskok, dohmat, letová fáze, doskok, estetické provedení

  - vrabčí honička
  2. týden - honička na gymbalech - rozcvička s gymbaly - opakování akrobacie - akrobatická olympiáda

  - hodnocení

  - stupně vítězů

  3. týden    

  - vánoční překvapení-dramatické hry, pantomima, improvizace, hry na rozvoj spolupráce

  - zpěv koled

  - hry s vánoční a zimní tématikou

   
   4. týden - vánoční prázdniny      

   Leden

  1. týden

  - papírová bitva - rozcvičk s míči

  - manipulační hry s míči všech velikostí a hmotností

  - hod na cíl, hod na koš, na žíněnku, na zeď

  - cvičení s míči ve dvojicích, ve skupinách

  - miniházená, minibasketbal

  - hra na zahrádky
  2. týden   - rozcvička v zasněžené krajině

  - sáňkování, bobování, pohyb v zasněžené krajině

  - orientační běh

   
  3. týden   - závody ve sněhu

  - netradiční hry se sněhem

  - bobování, koulování

  - fotbal a vybíjená

   
  4. týden - ledová honička - rozcvička na bruslích

  - bruslení - jízda vpřed a vzad, zastavení, zatáčení

  - jízda na jedné brusli, přednožování, zanožování, dřepy

  - bezpečný pohyb na ledě

  - výstroj a výzbroj bruslaře

  - reakce na ostatní bruslaře

   

  Únor

  1. týden

  - hra na krále

  - protahování, uvolňování s hudbou

  - rozcvička s poslechem ve dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém

  - rytmická cvičení hudbou

  - reakce na rytmus a dynamiku

  - znalost základních lidových tanců a jejich názvů, tanec v párech - odbourávání studu, estetické provedení a chování při tanci

   
  2. týden   - rozcvička na ledě

  - bruslení

  - opakování a zdokonalování techniky bruslení

  - rychlostní jízda - 20 m

  - vytrvalostní jízda 400 m

  - hry na ledě

   
  3. týden - horká brambora - posilování svalových skupin

  - akrobacie

  - kotoul vpřed a kotoul vzad

  - stoj na rukou s oporou i bez

  - akrobatická sestava na gymnastickém koberci

  - miniházená

  - relaxace
  4. týden - štafeta s míči - step aerobik na lavičkách s hudbou

  - kladinka

  - chůze po kladině s dopomocí i bez

  - přitahování na lavičkách

  - estetické provedení

  - sestava

  - sestava skotoulem

  - uvolňovací cviky

   Březen

  1. týden

  - kohoutí zápasy - rozcvička s poskoky, výskoky, přeskoky

  - přeskok přes kozu

  - nácvik odrazu z můstku, z trampolíny

  - rozběh, odraz, letová fáze, dohmat, doskok, - estetické a správné provedení cviků

  - minifotbal

  - relaxace na gymbalech
  2. týden - honička na gymbalech - rozcvička na gymbalech

  - opičí dráha s použitím nářadí a náčiní

  blorbal

  - přetahování lanem
  3. týden - jarní prázdniny      
  4. týden - čertovská honička - rozcvička se švihadly - kruhová cvičení na stanovištích - hra na krále

  Duben

  1. týden

  - hra na jelena - rozcvička s míčí

  - nácvik hodu horním obloukem ve dvojicích

  - cvičení s míčí a papírovými kuličkami

  - hod kriketovým míčkem

  - seznámení s pomůckami pro měření délky

  - všichni proti všem, horká brambora

   

  - hra na molekuly
  2. týden - závody kolem met - rozcvička s obručemi

  - skok do dálky

  - úprava doskočiště, pomůcky pro měření

  - šplh, vis, přitahování

  - florbal

  - hry pro rozvoj spolupráce
  3. týden - hra Vpřed nebo vzad - základy běžecké abecedy

  - nácvik nízkého startu a polovysokého startu

  - běh na 60 m

  - štafetový běh ve dvojicích a čtveřicích

  - běh kolem met, běh přes překážky

  - relaxace v přírodě
  4. týden - tělocvik hrou  

  - míčové a sportovní hry v přírodě

  - honičky, soutěživé hry, míčové bitvy, přehazovaná, lapťa, twister, běh s pamětí, obíhačka, siamská dvojčata, boccia, stezka nad propastí

   

  Květen

  1. týden

  - na zahrádky - rozcvička s tyčemi

  - vytrvalostní běh

  - fotbal

  - běh kolem met

  - vybíjená

  - protahování 
  2. týden - závody kolem met s hokejkou - rozcvička pod vedením dětí

  - vedení míče, střely na branku, přihrávky, fair play, role ve hře, 

  - florbal

  - hry ny rozvoj spolupráce
  3. týden - hra na sochy - rozcvička vedená dětmi

  - soutěže na stanovištích

  - kruhová cvičení

  - dětská jóga
  4. týden - orientační běh v lese, luštění tajných šifer, morseovka, plnění úkolů      

  Červen

  1. týden

  - běh, skoky, chůze apod. kolem met - rozcvička zaměřená na posilování svalových skupin

  - opičí dráha v přírodě, překonávání překážek

  - minifotbal

  - hra Na jelena
  2. týden  

  - vybavení kola

  - výstroj, výzbroj cyklisty

  - dopravní značky a pravidla solničního provozu

  - jízda v terénu

  - slalom

   
  3. týden  

  - pravidla silničního provozu pro chodce

  - rozcvička

  - chůze, vycházka do okolí

  - chůze v lesním terénu

  - environmentální výchova

  - běh do kopce a z kopce

  - sportovní hry

   
  4. týden    

  - rozlučkový den

  - sportovní hry dle přání dětí

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova