Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematika pro 1. ročník

Stránka naposledy upravena 04:12, 14 Led 2011 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Zpracováno dle matematiky pro 1. ročník nakladatelství Nová škola - duhová řada

   

  ZÁŘÍ

  -         vidění počtu věcí do pěti bez číslic, bez počítání po jedné

  -         čísla 1 – 5 s číslicemi

  -         přičítání čísla 1 v oboru do 5

  -         manipulace s předměty

  -         matematické hry a hádanky

  -         využití kostky, počítadel apod.

  -         psaní číslic

   

  ŘÍJEN

  -         rozklady čísel 3, 4, 5

  -         sčítání v oboru do 5

  -         porovnávání počtu věcí

  -         kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník

  -         manipulace s předměty

  -         matematické hry a hádanky

  -         psaní číslic

  -         kooperativní činnosti – tvorba jednoduchých slovních úloh

   

  LISTOPAD

  -         odčítání čísla 1 v oboru do 5

  -         číslo 0

  -         odčítání čísel 2, 3, 4

  -         řadové číslice

  -         manipulace s předměty

  -         matematické hry a hádanky

  -         psaní číslic

  -         kooperativní činnosti – tvorba jednoduchých slovních úloh

   

   

  PROSINEC

  -         odčítání a sčítání v oboru do 5

  -         číslo 6 a jeho rozklady, sčítání

  -         sčítání a odčítání v oboru do 6

  -         manipulace s předměty

  -         matematické hry a hádanky

  -         psaní číslic

  -         kooperativní činnosti – tvorba jednoduchých slovních úloh

   

  LEDEN

  -         opakování numerace 0 – 6

  -         sčítání a odčítání do 6

  -         nové číslo 7

  -         chápání čísla jako kvantifikátoru

  -         určování počtu předmětů ve skupině

  -         tvoření skupin o daném počtu

  -         sčítání a odčítání od čísla 7

  -         malované slovní úlohy

  -         samostatná tvorba vlastních slovních úloh

  -         matematizace reálných situací + znázornění

   

  ÚNOR

  -         nová čísla 8, 9

  -         číselná řada

  -         rozklad čísel, porovnávání

  -         manipulace s číselnou osou a počítadly

  -         chápání čísla jako kvantifikátoru

  -         určování počtu předmětů ve skupině

  -         tvoření skupin o daném počtu

  -         sčítání a odčítání od čísel 8, 9

  -         malované slovní úlohy

  -         samostatná tvorba vlastních slovních úloh

  -         matematizace reálných situací

  -         práce v kooperativní skupině

   

  BŘEZEN

  -         číslo 10

  -         opakování číselné řady do 10

  -         znázornění pomocí číselné osy, počítadla a předmětů

  -         rozklad do 10

  -         porovnávání do 10

  -         sčítání a odčítání do 10

  -         tvorba, řešení a znázornění slovních úloh

  -         matematizace reálných situací

  -         práce v kooperativní skupině

  -         zápis příkladů, úhledné psaní číslic

   

  DUBEN

  -         čísla 11 – 15

  -         rozklady čísel

  -         porovnávání v oboru

  -         číselná řada, číselná osa – znázornění

  -         kvantifikátor, tvorba skupin, určení počtu předmětů ve skupině

  -         sčítání s odčítání v oboru

  -         geometrické obrazce – pojmenování, rozlišení, modelování

  -         dramatizace – nakupování

  -         hry s penězi

  -         slovní úlohy – nakupování

  -         vyvození čísel 15 - 20

   

  KVĚTEN

  -         sčítání a odčítání v druhé desítce

  -         opakování – numerace do 20, slovní úlohy, matematizace dle názoru

  -         délka obdélníků

  -         počítání s litry

  -         hodiny – rozvržení času

  -         hry s penězi

  -         matematizace situací

  -         práce s kooperativnmí skupině

  -         didaktické a početní hry

   

  ČERVEN

  -         geometrická tělesa – pojmenování, znázornění, modelování

  -         opakování počítání a početních operací do 20

  -         řešení a tvorba slovních úloh do 20

  -         matematické hříčky

  -         opakování porovnávání, rozklady čísel

  -         hry s číselnou osou, maketami ovoce, tečkami, počítadly

  -         práce v kooperativní skupině

  -         hry rozvíjející logické uvažování

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova